Piedāvā darbu klientu apkalpošanas speciālistam:

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA izsludina pretendentu pieteikšanos uz klientu apkalpošanas speciālista amata vakanci.

Galvenie amata pienākumi:

1. pieņemt apmeklētājus Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) un izzināt viņu apmeklējuma iemeslu. Sadarboties ar visām pašvaldības struktūrvienībām, valsts un pašvaldības iestādēm nepieciešamās informācijas iegūšanai/apmaiņai un nodošanai klientam;

2. nodrošināt kompetentu un lietišķu atbilžu sniegšanu klātienē, pa tālruni un e-pastu apmeklētājiem par Lubānas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība), tās iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību;

3. informēt/konsultēt/sniegt valsts pakalpojumus ar valsts iestādēm: VID, VZD, PMLP, NVA, LAD, LDC, VDI, UR, VSAA, VI,  atbilstīgi VPVKAC minimālajam pakalpojumu grozam;

4. strādāt pakalpojumu vadības sistēmā www.pakalpojumucentri.lv, dokumentu vadības sistēmā;

5. nodrošināt kompetentu un lietišķu telefoniska atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem pa tālruni par valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv esošo e-pakalpojumu pieteikšanu un problēmsituāciju risināšanu.

Prasības pretendentiem:

1.vidējā izglītība vai I līmeņa augstākā izglītība;

2.pieredze klientu apkalpošanas jomā;

3. lietvedības zināšanas un prasme sagatavot un noformēt dokumentus;

4. prasmes darbā ar biroja tehniku;

5. valsts valodas prasme augstākajā līmenī;

6. labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, spēja strādāt komandā;

7. vēlme mācīties, attīstīt savas prasmes un izrādīt iniciatīvu saistībā ar veicamajiem pienākumiem.

Pieredze dokumentu pārvaldībā vai klientu apkalpošanas jomā valsts vai pašvaldības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību. Amatalga – 756,00 euro pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Lubānas novada pašvaldības administrācijā līdz 2018. gada 27. decembrim (ieskaitot), sūtot pa e-pastu uz adresi pasts@lubana.lv, pa pastu Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830, vai personīgi, ar norādi «Pieteikums vakancei – VPVKAC speciālists».