Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos
uz sabiedrisko attiecību speciālista/-es amatu.

Amata pienākumi:

 

-          sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļiem par pieņemtajiem domes lēmumiem, kā arī par pašvaldības administrācijas darbu, nepieciešamības gadījumā izskaidrot to būtību. Sniegt plašsaziņas līdzekļiem pašvaldības viedokli;

-           radīt saturu, publicēt to iestādes tīmekļa vietnē, pastāvīgi rūpēties, lai informācija vienmēr ir aktuāla;

-          fotografēt, filmēt un veidot iestādes kontus sociālajos medijos, caur vizuāliem materiāliem sniedzot ieskatu dažādu pasākumu un amatpersonu tikšanos norisē;

-          veidot vizuālus stāstus, skaidrojot sabiedrībai sarežģītas tēmas infografiku veidā;

-          piedalīties bukletu, brošūru, gada pārskatu un citu informatīvo materiālu sagatavošanā, kontrolēt to atbilstību iestādes mērķiem;

-          veikt sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus par iestādei svarīgiem jautājumiem;

-          piedalīties iestādes struktūrvienību, personāla un darba grupu sanāksmju, pasākumu, rīkošanā un norisē, protokolēt tās.

 Svarīgi, lai Tev ir:

-          izpratne par sabiedrisko attiecību būtību un lomu iestādes mērķu sasniegšanā;

-          augstākā izglītība vai vēl nepabeigtas studijas informācijas tehnoloģiju jomā, sabiedrisko attiecību jomā vai citās jomās, kas nodrošina amata pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes;

-          pieredze tīmekļa vietņu administrēšanā, kā arī izpratne par tīmekļa vietņu izstrādes pamatprincipiem;

-           izpratne par fotografēšanas un videofilmēšanas pamatprincipiem, pieredze fotomateriālu un videomateriālu izveidē, prasme strādāt ar datorprogrammām fotogrāfiju un videomateriālu apstrādei;

-           izpratne par dažādām infografiku un citu vizuālu informatīvu materiālu veidošanas datorprogrammām un pieredze atsevišķu datorprogrammu pielietošanā;

-          prasme plānot darba uzdevumu savlaicīgu izpildi, spēja strādāt komandā un individuāli, kā arī orientācija uz klientu un augsta atbildības sajūta;

-           teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas.

Pretendenta dalībai konkursā lūdzam iesniegt CV un motivētu pieteikumu, kurā iekļauta pieredze tīmekļa vietņu izstrādē un administrēšanā, fotomateriālu un videomateriālu izveidē un apstrādē, infografiku izstrādē, sociālo platformu pārvaldībā vai līdzīgu komunikācijas projektu īstenošanā.

Pretendentiem dokumentus lūdzam iesniegt līdz šā gada 31. janvārim, nosūtot tos uz e-pasta adresi pasts@lubana.lv vai nosūtīt / iesniegt Lubānas novada pašvaldībā (Tilta  ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā LV-4830). Tālr. uzziņām 64894941.

Alga - 729 EUR

Darba vietas adrese - Tilta  iela 11, Lubānā, Lubānas novads

Darba laika veids - normālais darba laiks

Darba veids - darba līgums uz nenoteiktu laiku

 


 

Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” filiālē ”Lubāna” steidzami piedāvā darbu

 

Vecākā medicīnas māsa – 1 amata vieta.
Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Prasības: Vismaz 3 gadu pieredze profesijā (pieredze sociālās aprūpes institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību).

Izglītības līmenis: augstākā medicīniskā, sertifikāts, kas apliecina tiesības praktizēt profesijā un  ārstniecības personu reģistrs.

Alga: bruto no  603 (EUR) līdz 726 (EUR).

Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Lubāna”, Vecumi, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830.

Kontaktpersona: Filiāles vadītāja Dženija Krama, 26526057, filiāles lietvedība, 64894681, jautājot Dženiju Kramu.

Piedāvājam iespēju aizpildīt amata pretendenta veidlapu iestādes mājaslapā: www.vsaclatgale.gov.lv uz iespējamo vakanci, kurā jūs vēlētos strādāt VSAC ”Latgale” un sūtīt uz e-pastu: latgale@vsaclatgale.gov.lv 

 


 

Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” filiālē ”Lubāna” steidzami piedāvā darbu

SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS

DARBA APRAKSTS

Saimnieciskā sektora vadītājam

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Pienākumi: plānot un organizēt saimnieciskā sektora darbu, organizēt un koordinēt pakļauto darbinieku darbu, veikt ikdienas ēku, telpu, teritorijas apsekošanu un darbu plānošanu, plānot nepieciešamos remontdarbus ēku, telpu funkcionalitātes nodrošināšanai un teritorijas labiekārtošanai, ņemot vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, viena līdz trīs gadu periodam un sagatavot plānu ar izpildes termiņiem..

Prasības: vismaz divu gadu profesionālā pieredze amatā

Izglītības līmenis: vidējā profesionālā, pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība

(administrēšana, tiesu zinātnes vai inženierzinātnes un tehnoloģijas tematiskajā jomā).

Apliecības: Ugunsdrošība un aizsardzība-160 st., Darba aizsardzība- 60 st. tiks uzskatītas par priekšrocību.

Prasmes: Latviešu- augstākā pakāpe, strādāt labā līmenī ar datorprogrammām (MS Office produkti, Windows, Excel u.c.)

Alga: sākot no EUR 518,00 (pieci simti astoņpadsmit euro un 00 centi) līdz EUR 622,00(seši simti divpadsmit divi euro un 00 centi).

Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Lubāna”, “Vecumi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830

CV iesūtīt līdz 2018.gada 28.februārim sūtīt uz latgale@vsaclatgale.gov.lv

 

Kontaktpersona: filiāles vadītāja Dženija Krama tālr.26160503 vai zvanot pa tālr. 64894681 jautājot Dženiju Kramu

 

 

 

Jaunākie notikumi

23
Feb
Lubānas pilsētas klubā
  Koncertā piedalās: Lubānas PII “Rūķīši” dejotāji BDK “Pipariņi” (Madona)...

23
Feb
Meirānu tautas nams
Trīs jauni, talantīgi & enerģijas pilni mūziķi - hip-hop mākslinieks Artūrs M.,...

24
Feb
Lubānas pilsētas klubā
Jūsu vērtējumam izspēlēsim 13 Antona Čehova stāstus: “Brālītis”, “Neizprotamais...