Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” filiālē ”Lubāna” steidzami piedāvā darbu

 

Vecākā medicīnas māsa – 1 amata vieta.
Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Prasības: Vismaz 3 gadu pieredze profesijā (pieredze sociālās aprūpes institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību).

Izglītības līmenis: augstākā medicīniskā, sertifikāts, kas apliecina tiesības praktizēt profesijā un  ārstniecības personu reģistrs.

Alga: bruto no  603 (EUR) līdz 726 (EUR).

Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Lubāna”, Vecumi, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830.

Kontaktpersona: Filiāles vadītāja Dženija Krama, 26526057, filiāles lietvedība, 64894681, jautājot Dženiju Kramu.

Piedāvājam iespēju aizpildīt amata pretendenta veidlapu iestādes mājaslapā: www.vsaclatgale.gov.lv uz iespējamo vakanci, kurā jūs vēlētos strādāt VSAC ”Latgale” un sūtīt uz e-pastu: latgale@vsaclatgale.gov.lv 

 


 

Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” filiālē ”Lubāna” steidzami piedāvā darbu

SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS

DARBA APRAKSTS

Saimnieciskā sektora vadītājam

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Pienākumi: plānot un organizēt saimnieciskā sektora darbu, organizēt un koordinēt pakļauto darbinieku darbu, veikt ikdienas ēku, telpu, teritorijas apsekošanu un darbu plānošanu, plānot nepieciešamos remontdarbus ēku, telpu funkcionalitātes nodrošināšanai un teritorijas labiekārtošanai, ņemot vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, viena līdz trīs gadu periodam un sagatavot plānu ar izpildes termiņiem..

Prasības: vismaz divu gadu profesionālā pieredze amatā

Izglītības līmenis: vidējā profesionālā, pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība

(administrēšana, tiesu zinātnes vai inženierzinātnes un tehnoloģijas tematiskajā jomā).

Apliecības: Ugunsdrošība un aizsardzība-160 st., Darba aizsardzība- 60 st. tiks uzskatītas par priekšrocību.

Prasmes: Latviešu- augstākā pakāpe, strādāt labā līmenī ar datorprogrammām (MS Office produkti, Windows, Excel u.c.)

Alga: sākot no EUR 518,00 (pieci simti astoņpadsmit euro un 00 centi) līdz EUR 622,00(seši simti divpadsmit divi euro un 00 centi).

Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Lubāna”, “Vecumi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830

CV iesūtīt līdz 2018.gada 28.februārim sūtīt uz latgale@vsaclatgale.gov.lv

 

Kontaktpersona: filiāles vadītāja Dženija Krama tālr.26160503 vai zvanot pa tālr. 64894681 jautājot Dženiju Kramu

 

 

 

Jaunākie notikumi

23
Mai
Lubānas novada pašvaldības administrācijas telpas
-
Lubāna
Nodarbinātības valsts aģentūra ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Lubānas novada...

23
Mai
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
-
Lubāna
Visi laipni aicināti uz Vidzemes Augstskolas studiju programmu Tūrisma organizācija un vadība...

24
Mai
Lubānas pilsētas klubā
-
Lubāna
Piedalās klavieru,akordeona un pūšam-instrumentu spēles audzēkņi. Kā klausītāji tiks...