Lubānas Sociālās aprūpes centrs

Nodokļu maks. Reģ.Nr.90001823596

Norēķinu konts:    Swedbank, AS, konta  Nr.LV29HABA0551034669720, kods: HABALV22

                             SEB Banka, AS, konta Nr.LV31UNLA0550020652854, kods: UNLALV2X

 

Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā klientiem tiek piedāvāta patstāvīgo (ilglaicīgo) sociālo aprūpi un īslaicīgās aprūpes pakalpojumus uz laiku līdz 3 mēnešiem. Detalizētu informāciju par centrā sniegtajiem pakalpojumiem lūdzam skatīt sadaļā PAKALPOJUMI, kā arī iespējams iepazīties ar UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM.

Lubānas Sociālās aprūpes centrs

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna

Tālrunis: 64894181

E-pasts: lubanassac@madona.lv;

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t. +371 28374760


Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis: 64894381


Sociālā darbiniece sociālās aprūpes nodaļā: Alīna Jelagina

Tālrunis: 64894181

E-pasts: alina.jelagina@madona.lv 


Sociālās aprūpes nodaļas vecākā māsa Ilona Bodniece

Tālrunis: 64894181

E-pasts: ilona.bodniece@madona.lv


Īpašumu apsaimniekotājs Ronalds Ziediņs

Tālrunis: 26112434

E-pasts: ronalds.ziediņš@madona.lv.