Jaunumi

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

25.05.2015

Lasīt vairāk ...

Lubānas kultūras nama senioru sieviešu korim "Noskaņa" 1. pakāpe Madonas Koru skatē

25.05.2015

17. maijā Lubānas kultūras nama senioru sieviešu koris "Noskaņa"  (kolektīva vadītāja Silvija Bērziņa) piedalījās Madonā Koru skatē un ieguva 1. pakāpi (40,5 punkti). Apsveicam!

Lasīt vairāk ...

Projekts „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Lubānas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

22.05.2015


Lubānas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds”  par projekta „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Lubānas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.KPFI-13.3/45 īstenošanu. 

Lasīt vairāk ...

Drošības diena 2015 "Lubānā droši"

22.05.2015

 
26.maijā Lubānā, pie pilsētas kluba un Lubānas pilsētas stadionā plkst. 10.00-16.00 jau trešo gadu notiks Drošības diena.

Lasīt vairāk ...

Nodod makulatūru un saudzē dabu!

22.05.2015


Lubānas pilsētas bibliotēka aicina nodot bibliotēkā visu nevajadzīgo aprakstīto rakstāmpapīru, vecus katalogus, bukletus, avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona kastes, papīra iesaiņojumus un citus papīra izstrādājumus. Visu savākto makulatūru nodosim pārstrādei Līgatnes papīrfabrikai. Par katriem nodotajiem 1000 kg makulatūras bibliotēka dāvanā saņems 5 kg papīra.

Lasīt vairāk ...

Latvijas gaisa telpā uzsākti zemie lidojumi

21.05.2015


Šā gada 1. jūnijā stājas spēkā jauna zemo lidojumu sistēma, kas nosaka militāro gaisa kuģu zemo lidojumu apmācību veikšanu Latvijā. 

Lasīt vairāk ...

Nometne Lubānas novada bērniem un jauniešiem „Dzīve laukos ir aizraujoša!”

21.05.2015


No 15. jūnija līdz 21. jūnijam biedrība "Meirānieši"
organizē diennakts nometni Lubānas novada bērniem un jauniešiem no 10 līdz 16 gadu vecumam „Dzīve laukos ir aizraujoša!”

Lasīt vairāk ...

Lubānas pilsētas bibliotēkai vasaras periodā mainās darba laiks

21.05.2015

Sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem laikā no 1. jūnija līdz 30. septembrim bibliotēka Lubānā būs atvērta darba dienās no 10.00 -18.00. Sestdien, svētdien- slēgta.

Lasīt vairāk ...

Darba laiks Lubānas novada bāriņtiesā

21.05.2015

No 1. jūnija  ir izmaiņas Lubānas novada bāriņtiesas darba laikā.

Lasīt vairāk ...

Paziņojums par sanāksmi

03.06.2015

Informējam, ka ir noslēdzies „Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma” 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas posms. 2015. gada 3. jūnijā plkst. 17:00 pašvaldības administrācijas ēkā Tilta ielā 11, Lubānā  notiks sanāksme, kurā tiks apspriesti sabiedriskās apspriešanas rezultāti. Interesenti aicināti piedalīties.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs Ivars Bodžs

Lasīt vairāk ...

Uzņēmumi tiek aicināti atbalstīt dziesmusvētkus

22.05.2015

Lasīt vairāk ...

Muzeju nakts Lubānā – pirmo un noteikti ne pēdējo reizi

18.05.2015

Fotoreportāža

Lasīt vairāk ...

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā

18.05.2015


Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lubānas KP” kā Finansējuma saņēmējs un Lubānas novada pašvaldība, 18. maijā ir noslēguši civiltiesisku līgumu par Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta „Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/006 īstenošanu.

Lasīt vairāk ...

Tekstilmākslas izstāde "Klusie stāsti"

16.05.2015


Lasīt vairāk ...

Nekustamo īpašumu izsole

15.06.2015


Tiek izsolīti maksātnespējīgajai SIA „TEHNOSERVISS” piederošie nekustamie īpašumi.

Lasīt vairāk ...

Salidojums Meirānu Kalpaka pamatskolā

06.06.2015

Lasīt vairāk ...

Salidojums Lubānas vidusskolā

30.05.2015

Lasīt vairāk ...

Kampaņa „Uzņēmēj, sakārto papīrus!”

19.05.2015

LR Uzņēmumu reģistrs informē, ka informatīvās kampaņas „Uzņēmēj, sakārto papīrus!” ietvaros tapis vēl viens atbalsta materiāls uzņēmējiem – video pamācība „Uzņēmumu reģistra pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro portālā www.latvija.lv.

Lasīt vairāk ...

Latvija līgos Litenē!

19.05.2015

Lasīt vairāk ...

Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa rezultāti

12.05.2015

Lasīt vairāk ...

Aicinājums piedalīties Lubānas novada uzņēmēju diskusijā

01.06.2015


Eiropas Komisijā ir apstiprināta Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam. Viena no programmas aktivitātēm ir „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Novada uzņēmēji tiek lūgti informēt par viņu uzņēmumu attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, kuras izbūvei projekta kopējo izmaksu minimālais apmērs nav mazāks par 50000 EUR un kur uzņēmējs gatavs savā investīciju projektā ēku izbūvei, rekonstrukcijai, teritorijas sakārtošanai, ēku nojaukšanai, atsevišķu iekārtu iegādei ieguldīt vismaz tikpat lielu summu, vai radīt vismaz 2 darbavietas.

Diskusija notiks 1. jūnijā plkst. 17.00 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā Oskara Kalpaka ielā 4.

Lasīt vairāk ...

Projekts „Lubānas PII „Rūķīši” Zīļuku grupas rotaļu laukuma labiekārtošana”

13.05.2015

Lasīt vairāk ...

Lubānas jaunajiem futbolistiem 6. vieta Latvijas skolu futbola čempionāta finālā

08.05.2015


8. maijā notika 2015. gada Latvijas skolu futbola čempionāta finālturnīrs, kurā tika noskaidroti valsts čempioni kopumā trīs klašu un vecuma grupās. Lubānas vidusskolas futbolisti 4.-5. klašu grupā izcīnīja augsto 6. vietu.
Plašāka informācija

Lasīt vairāk ...

Ģimeņu sporta svētki Lubānā

23.05.2015


2015. gada 20. jūnijā

Lubānas vidusskolas sporta laukumā notiks ĢIMEŅU SPORTA SVĒTKI!Iespēja piedalīties visām vecuma grupām:
*foto orientēšanās jaunajiem vecākiem, kuriem viens no lietojamajiem transporta līdzekļiem ir bērnu ratiņi;
*sēņošanas sacensības tiem, kam no 1 līdz 5;
*piepūšamās atrakcijas dažādām stafetēm un spēlēm;
*nūjošanas meistarklase vecvecākiem un visiem interesentiem;
*individuālās un ģimeņu komandu stafetes, šķēršļu joslas, līku – loči ar trīsriteņiem, pusaudžu un pieaugušo velosipēdiem u.c. Lasīt vairāk ...

RTU organizē tālākizglītības kursus

12.05.2015


Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir radījusi iespēju iespēju iegūt papildu izglītību visiem interesentiem, kuri vēlas pilnveidot sevi – iegūstot jaunas zināšanas un prasmes, tādējādi paaugstinot savu kvalifikāciju.

Lasīt vairāk ...

Latvenergo aicina arī nesen daudzbērnu ģimenes statusu ieguvušos pieteikties atbalstam

13.05.2015


Plašāka informācija

Lasīt vairāk ...

Eiropas Atbalsta fonda komplektu saņemšanas iespējas vistrūcīgākajām personām

29.04.2015

Plašāka informācija

Lasīt vairāk ...

Uzņēmējiem reģionos paveras vairāk iespēju

13.05.2015


Plāšāka informācija

Lasīt vairāk ...

Projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Veltas Igaunes ģimenes ārsta praksē”

28.04.2015

Lasīt vairāk ...

Izvirzi savu skolotāju konkursam "Svētku skolotāju stipendija"

09.04.2015



Plašāka informācija

Lasīt vairāk ...

SIA „Lubānas KP” izsludina atklātu iepirkumu

21.04.2015



SIA „Lubānas KP” izsludina atklātu iepirkumu „Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā - būvuzraudzība”, iepirkuma ID Nr.: LKP2015/2/KF, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā II kārta” ieviešanai.
Nolikums
Veidnes

Lasīt vairāk ...

Vidzemē uzsācis darbu ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs

23.04.2015

Iedzīvotāji aicināti konsultēties par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām.
 
2015. gada marta beigās uz Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) ES struktūrfondu informācijas centra bāzes tika izveidota jauna struktūrvienība – VPR ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs.

 

Lasīt vairāk ...

Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai

20.04.2015



No 20.aprīļa, līdz 22.maijam ir iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015.gadu.
Plašāka informācija

Lasīt vairāk ...

Iespēja pieteikties jauniešu nodarbinātības pasākumiem vasarā

15.04.2015


No 2015. gada 9. aprīļa darba devējiem ir iespēja pieteikties programmas īstenošanai - „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3962

Lasīt vairāk ...

Lubānas novada Jauniešu centrs realizē projektu "Lubānā droši!"

09.04.2015


Lubānas novada Jauniešu centrs 01.04. - 30.09.2015. realizē projektu,ar mērķi veicināt drošas un radošas vides veidošanos Lubānas novadā.

Tiks organizētas dažādas aktivitātes:

1. neformālās izglītības aktivitātes un radošās darbnīcas sešu mēnešu garumā, izmantojot "mācīties darot/ learning by doing" metodi;

2. organizētas projekta darba grupas sanāksmes.

 

Lasīt vairāk ...

NVA Madonas filiāles informācija par „Jauniešu garantijas” pasākumiem

09.04.2015


Plašāka informācija

Lasīt vairāk ...

Pasākumi elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai

23.04.2015

Lasīt vairāk ...

Zemes lietošanas un zemes apauguma veidu statistiskais apsekojums

23.04.2015

Apsekojums notiks no 2015. gada maija līdz oktobrim.

Lasīt vairāk ...

SIA „Lubānas KP” izsludina atklātu iepirkumu „Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā - būvdarbi”

05.03.2015



1. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 

2. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 

3. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

Lasīt vairāk ...

Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus

30.03.2015

Plašāka informācija

Lasīt vairāk ...

Atkritumu izvešanas grafiks 2015. gadā

12.01.2015

 

Lasīt vairāk ...

Self-government of Lubana municipality
Lubana, Tilta iela 11, LV-4830
Phone: +371 64894434
Fax: +371 64894171
E-mail: pasts@lubana.lv