Jaunumi

Dzejnieka Jāņa Gavara 90. jubilejas pasākumi Lubānas novadā

18.12.2014

 

Lasīt vairāk ...

"Garā pupa" daudzbērnu ģimenes aicina piedalīties konkursā

18.12.2014

Bērnu kultūras projekts "Garā pupa" daudzbērnu ģimenes aicina piedalīties konkursā, kur ar auto preču un piederumu vairumtirdzniecības uzņēmuma "Getz Bros.&Co. (Latvia)" atbalstu sešām ģimenēm tiks dāvinātas biļetes uz kultūras pasākumiem un apmaksāti ar to saistītie ceļa izdevumi.

 

Lasīt vairāk ...

Amatnieku centra pirmssvētku darba laiks

17.12.2014

Amatnieku centra pirmssvētku darba laiks

19., 22., 23. decembrī gaidām no 10:00 - 15:00

 

Lasīt vairāk ...

Paziņojums par Iepirkuma procedūru

16.12.2014

SIA "Lubānas KP" izsludina atklātu iepirkumu "Tehniski ekonomiskā pamatojuma un būvprojekta izstrāde "Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā"", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000" ietvaros, iepirkuma Id. Nr.: LKP2014/3KF.

 

Lasīt vairāk ...

Atvērts elektrības tirgus – ko tas nozīmē un kā jārīkojas iedzīvotājiem?

10.12.2014

Saskaņā ar šā gada 3. marta valdības lēmumu, ar kuru tika pārcelta pāreja uz brīvu elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, tā atvēršana notiks kā plānots – 2015. gada 1. janvārī. Līdz ar to "viens elektrības piedāvājums visiem" beigs pastāvēt. Faktiski tas nozīmē, ka elektrība kļūst par preci, ko turpmāk tirgos vairāki, savstarpēji konkurējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas piemērotākais piedāvājums.

 

Lasīt vairāk ...

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

08.12.2014

Ar Lubānas novada domes 2014. gada 27. novembra lēmumu "Par lokālplānojuma izstrādi" (protokols Nr. 12,8.§) tiek uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijai Lubānā, pilsētas dienvidu daļā, agrākajā Indrānu pagasta Ozolu ciema teritorijā. Lokālplānojuma mērķis – izstrādāt perspektīvos transporta lineārās infrastruktūras risinājumus. Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 2015. gada 12. janvārim Lubānas novada pašvaldības kancelejā.

 

Lasīt vairāk ...

Paziņojums par nomas tiesību izsoli

08.12.2014

Lubānas novada pašvaldība, saskaņā ar 2010.gada 8. jūnija LR MK noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, noma maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem", paziņo par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

 

Lasīt vairāk ...

Informācija no Lubānas novada Sociālā dienesta

01.12.2014

  • Par brīvpusdienām!
  • Par atbalstu norēķiniem par elektrību mazaizsargātiem lietotājiem
  • Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm

 

Lasīt vairāk ...

Veselīga dzīvesveida nodarbību vadītāja vakance

26.11.2014

    

Biedrība "Meirānieši" izsludina konkursu uz Veselīga dzīvesveida nodarbību vadītāja vakanci darbam SIF atbalstītā projektā "Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā".
Projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/018/029.

 

Lasīt vairāk ...

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Lubānas novadā

24.11.2014

      

Lai nodrošinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai un to sniegto pakalpojumu izmantošanu, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, Lubānas novada pašvaldība īsteno projektu "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Lubānas novadā".

 

Lasīt vairāk ...

Paziņojums par kustamās mantas izsoli

21.11.2014

Lubānas novada sociālais dienests mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu automašīnu VW LT31.

 

Lasīt vairāk ...

Paziņojums par nekustamo īpašumu izsoli

20.11.2014

Lubānas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

1. Dzīvokli Parka ielā 7-17, Lubānā.
2. Dzīvokli Ozolu ielā 14-11, Lubānā.
3. Dzīvokli Ozolu ielā 14-32, Lubānā.

 

Lasīt vairāk ...

Self-government of Lubana municipality
Lubana, Tilta iela 11, LV-4830
Phone: +371 64894434
Fax: +371 64894171
E-mail: pasts@lubana.lv