Par drošu jauno mācību gadu

Ir atkal sācies jaunais mācību gads un pilsētās pieaug satiksmes intensitāte –  gājēji un velosipēdisti steidz šķērsot brauktuves pēdējā brīdī, ļoti bieži nepārredzamās vai pat neatļautās vietās, un automašīnu vadītāji dažkārt pārkāpj ātruma ierobežojumus un neievēro gājējus pie gājēju pārejām, kā arī izdarot citus pārkāpumus, pakļaujot riskam savu un arī citu satiksmes dalībnieku veselību un dzīvību.

Lai jaunais mācību gads paietu Drošības zīmē, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde  atgādina, ka visdrošāk  vecākiem kopā ar bērniem ir iziet ceļu, kas ik rītu un arī pēc mācību stundām būs jāveic pašam bērnam, un pārrunāt ceļu satiksmes drošību – regulējamu krustojumu šķērsošanu un brauktuves šķērsošanu pa gājēju pāreju. Īpaši ir jāpārrunā gadījumi, ja skolēnam jāšķērso brauktuve, kur tuvumā nav ne luksoforu, ne gājēju pārrejas. Ja skolēns uz skolu dosies ar velosipēdu, vecākiem jānodrošina, ka viņu bērniem ir velosipēda vadītāja apliecība, kas apliecina ceļu satiksmes noteikumu zināšanu un pilntiesību piedalīties ceļu satiksmē, kā arī velosipēdam ir jābūt tehniskā kārtībā – ar bremzēm, atstarotājiem un nepieciešamības gadījumā arī ar gaismas lukturiem.Braucot ar automašīnu, lietojiet drošības jostas un neaizmirstam piesprādzēt arī bērnus. Atcerieties, ka atbilstoši bērna vecumam un auguma garumam nepieciešams lietot auto sēdeklīšus vai paliktņus.

Ir svarīgi vecākiem nodrošināt arī drošu vidi bērniem pēc mācību stundām, lai izvairītos no bezmērķīgas klaiņošanas pa pilsētas ielām vai arī sadzīviska rakstura traumām mājās un māju pagalmos. Vecāki, atcerieties, ka nedrīkst atstāt bērnu līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušā vai bērna, kas ir vecāks par 13 gadiem, uzraudzības. Savukārt bērniem līdz 16 gadu vecumam nav atļauts atrasties bez vecākiem ārpus savas dzīvesvietas pēc plkst.22.00.

Sagatavoja: Vineta Kaģe Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā inspektore

 

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde
Adrese: Rīgas iela 50, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis/fakss:64202927
Dežūrdaļa: 64201304, fakss: 64202928
Valsts policijas palīdzības tālrunis: 110