Reģistrācijas Nr.90000613616

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

m.t.: 29422298, t./fakss: 64822374, e‑pasts:  buvvalde@cesvaine.lv

 

Būvvaldes sastāvs:

Vadītāja: Iveta Meļehova

    Tālrunis: +371 29422298, t./f.64822374

Arhitekte: Silvija Šīre

    Tālrunis:  +371 28371721

    e-pasts: silvija.sire@cesvaine.lv

Būvinspektors: Andris Garančs, būvinspektora.reģ.nr.254

    Tālrunis:  +371 29244474


Būvvaldes nolikums apstiprināts ar Lubānas novada pašvaldības domes 28.04.2016. lēmumu (protokols Nr.4, 13.§)

Būvvaldes pieņemšanas laiki 2018.gadā:

 Lubānā katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā

 no plkst. 10.00-12.00

 MADONĀ katru ceturtdienu no plkst. 8.00- 16.00,

 pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00- 13.00

N.p.k.

Mēnesis

Datumi

1.

Janvāris

02.01.

16.01.

2.

Februāris

06.02.

20.02.

3.

Marts

06.03.

20.03.

4.

Aprīlis

03.04.

17.04.

5.

Maijs

08.05.

22.05.

6.

Jūnijs

05.06.

19.06.

7.

Jūlijs

03.07.

17.07.

8.

Augusts

07.08.

21.08.

9.

Septembris

04.09.

18.09.

10.

Oktobris

02.10.

16.10.

11.

Novembris

06.11.

20.11.

12.

Decembris

04.12.

18.12. 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801

Tālrunis/fakss: 648 22374 

Vadītāja: Iveta Meļehova

Tālrunis: +371 29422298

Arhitekte: Silvija Šīre

Tālrunis:  +371 28371721

Būvinspektors: Andris Garančs

Tālrunis: +371 29244474