Tālrunis: 64894434

E-pasts: pasts@lubana.lv 

Mājaslapa: www.lubana.lv 

Vienotais klientu apkalpošanas centrs

Tālrunis: 64894091, e-pasts: lubana@pakalpojumucentri.lv 

Sniegtie pakalpojumi


Lubānas novada pašvaldības rekvizīti

Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads LV-4830

Reģ nr. 90000054159

AS Swedbank, kods: HABALV22

Konts: LV64HABA0551033331460

AS SEB banka, kods: UNLALV2X 

Konts: LV43UNLA0050019786428

AS Citadele banka, kods: PARXLV22

Konts: LV90PARX0012454500001


Lubānas novada pašvaldības darba laiks:

Pirmdien     8.00 - 12.30   13.30 - 18.00

Otrdien       8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

Trešdien     8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

Ceturtdien   8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

Piektdien     8.30 - 12.30   13.30 - 16.30

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!


Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks 

t.  64894044

mob. +371 29165733

e-pasts: talis.salenieks@lubana.lv 

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs

t. 64894941

mob. +371 26165144

e-pasts: ivars.bodzs@lubana.lv 

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 11:00 - 12:30

                 13:30 - 17:30

Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā Tilta ielā 11, Lubānā


Vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste Diāna Krieva

t. 64894091

e-pastslubana@pakalpojumucentri.lv 


Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina

t. 64894388 

e-pasts: ingrida.logina@lubana.lv 

Grāmatvedība

t. 64894591


Attīstības daļas vadītājs Egils Rēvelis

t. 64894941

mob. +371 26482016

e-pasts: egils.revelis@lubana.lv 

Nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane

t. 64894491

e-pasts: dace.almane@lubana.lv

Īpašuma apsaimniekošanas speciālists Guntis Stalbovs

t. 64894491

mob. +371 26110463

e-pasts: guntis.stalbovs@lubana.lv 

Lauku attīstības speciāliste Astrīda Ikauniece

t. 64894491

mob. +371 28395276

e-pasts: astrida.ikauniece@llkc.lv


Kancelejas vadītāja Sandra Līcīte

t. 64894434

e-pasts: sandra.licite@lubana.lv dzimts@lubana.lv

Sekretāre Lita Žeiere

t. 64820915

e-pasts: pasts@lubana.lv


Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Mežsarga

t. 64820920

mob. +371 25623047

e-pasts: barintiesa@lubana.lv dace.mezsarga@lubana.lv 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Tija Žvagina

t. 64894026

mob. +371 28389333

e-pasts: admin@lubana.lv  tija.zvagina@lubana.lv 

Laikraksta "Lubānas Ziņas" redaktore Ligita Pētersone

t. 64820919

mob. 28331185 

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

Kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

mob. +371 26374962

e-pasts: ilze.kraukle@lubana.lv

Izglītības darba speciāliste Dace Mežsarga

t. 64820920

mob. +371 25623047

e-pasts: izglitiba@lubana.lv 

Juriskonsults Andris Kļaviņš

t. 64894434

mob. +371 28633006

e-pasts: andris.klavins@lubana.lv

Jaunatnes lietu speciāliste Līga Padoma

mob. +371 27860066

e-pasts: jc@lubana.lv

Sporta pasākumu organizators Māris Valainis

t. 64820917

mob. +371 26649344

e-pasts: maris.valainis@lubana.lv

Vides dizaina speciāliste Elīna Ravinska

mob. +371 26352423

e-pasts: elina.ravinska@lubana.lv 

Jaunākie notikumi

23
Mai
Lubānas novada pašvaldības administrācijas telpas
-
Lubāna
Nodarbinātības valsts aģentūra ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Lubānas novada...

23
Mai
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
-
Lubāna
Visi laipni aicināti uz Vidzemes Augstskolas studiju programmu Tūrisma organizācija un vadība...

24
Mai
Lubānas pilsētas klubā
-
Lubāna
Piedalās klavieru,akordeona un pūšam-instrumentu spēles audzēkņi. Kā klausītāji tiks...