Tālrunis: 64894434

E-pasts: pasts@lubana.lv 

Mājaslapa: www.lubana.lv 

Vienotais klientu apkalpošanas centrs

Tālrunis: 64894091, e-pasts: lubana@pakalpojumucentri.lv 

Sniegtie pakalpojumi


Lubānas novada pašvaldības rekvizīti

Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads LV-4830

Reģ nr. 90000054159

AS Swedbank, kods: HABALV22

Konts: LV64HABA0551033331460

AS SEB banka, kods: UNLALV2X 

Konts: LV43UNLA0050019786428

AS Citadele banka, kods: PARXLV22

Konts: LV90PARX0012454500001


Lubānas novada pašvaldības darba laiks:

Pirmdien     8.00 - 12.30   13.30 - 18.00

Otrdien       8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

Trešdien     8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

Ceturtdien   8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

Piektdien     8.30 - 12.30   13.30 - 16.30

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!


Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks 

t.  64894044

mob. +371 29165733

e-pasts: talis.salenieks@lubana.lv 

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs

t. 64894941

mob. +371 26165144

e-pasts: ivars.bodzs@lubana.lv 

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 11:00 - 12:30

                 13:30 - 17:30

Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā Tilta ielā 11, Lubānā


Vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste Diāna Krieva

t. 64894091

e-pastslubana@pakalpojumucentri.lv 


Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina

t. 64894388 

e-pasts: ingrida.logina@lubana.lv 

Grāmatvedība

t. 64894591


Attīstības daļas vadītājs Egils Rēvelis

t. 64894941

mob. +371 26482016

e-pasts: egils.revelis@lubana.lv 

Nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane

t. 64894491

e-pasts: dace.almane@lubana.lv

Īpašuma apsaimniekošanas speciālists Guntis Stalbovs

t. 64894491

mob. +371 26110463

e-pasts: guntis.stalbovs@lubana.lv 

Lauku attīstības speciāliste Astrīda Ikauniece

t. 64894491

mob. +371 28395276

e-pasts: astrida.ikauniece@llkc.lv


Kancelejas vadītāja Sandra Līcīte

t. 64894434

e-pasts: sandra.licite@lubana.lv dzimts@lubana.lv

Sekretāre Lita Žeiere

t. 64820915

e-pasts: pasts@lubana.lv


Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Mežsarga

t. 64820920

mob. +371 25623047

e-pasts: barintiesa@lubana.lv dace.mezsarga@lubana.lv 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Tija Žvagina

t. 64894026

e-pasts: admin@lubana.lv 

Laikraksta "Lubānas Ziņas" redaktore Ligita Pētersone

t. 64820919

mob. 28331185 

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

Kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

t. 64820917

mob. +371 26374962

e-pasts: ilze.kraukle@lubana.lv

Izglītības darba speciāliste Dace Mežsarga

t. 64820920

mob. +371 25623047

e-pasts: izglitiba@lubana.lv 

Juriskonsults Andris Kļaviņš

t. 64894434

mob. +371 28633006

e-pasts: andris.klavins@lubana.lv

Jaunatnes lietu speciāliste Līga Padoma

mob. +371 27860066

e-pasts: jc@lubana.lv

Sporta pasākumu organizators Māris Valainis

mob. +371 26649344

e-pasts: maris.valainis@lubana.lv

Vides dizaina speciāliste Elīna Ravinska

mob. +371 26352423

e-pasts: elina.ravinska@lubana.lv 

Jaunākie notikumi

17
Mar
Lubānas pilsētas klubā
Sadraudzības koncertā piedalās Lubānas un citu novadu jaunieši. Laipni aicināti visi...

18
Mar
Lubānas pilsētas klubs
Dalībnieku pieteikšanās zoles turnīram no plkst. 9.30.

18
Mar
Lubānas pilsētas bibliotēkā
-
Lubāna
Tikšanās tēma: savstarpējās attiecības un veselība, dabas ārstniecības līdzekļi cīņā...