Lubānas novada jauniešu centra darbības plāns 2016. gadam


Pasākumi jauniešu centrā Jūnijā:

  • 20.06. pl. 11.00 Radošās darbnīcas. Mūzikas instrumentu gatavošana.
  • 21.06. pl. 11.00 Radošās darbnīcas. Laternu un plātsmaizes gatavošana.
  • 21.06. pl. 22.00 Laivu brauciens no saulrieta līdz saullēktam "Līgo laiva uz ūdeņa"

 

Lubānas novada Jauniešu centra projekts  "Mosties"

laiks 01.04-01.09.2017

Projekta mērķis: Veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu Lubānas novadā.

Projekta mērķa grupa: Lubānas novada jaunieši vecumā no 13-25 gadi, kā arī Lubānas novada pašvaldības iestāžu vadītāji un Lubānas novada uzņēmēji.

Projekta aktivitātes:

1)      Seminārs “Brīvprātīgs un vērtīgs”- par brīvprātīgo darbu Latvijā un tā administrēšanas nosacījumiem.

2)      Diskusija “Jauniešu dome” pašvaldībā – vajadzība vai untums”.

3)      “Brīvprātīgais darbs Lubānā” – izveidot brīvprātīgā darba sistēmu Lubānā.

4)      “Jauniešu domes” vēlēšanas un darbības uzsākšana.

5)      “Dubults spēks” - pieņemt darbā jaunieti, kas 2 mēnešu laikā palīdz organizēt pasākumus un īstenot projekta aktivitātes.

6)      Jaunatnes lietu speciālista profesionālā pilnveide – mācības jaunatnes lietu speciālistam. 

Projekta rezultāti:

·         Informēti un apmācīti brīvprātīgā darba devēji. Noorganizēts 3 dienu seminārs par brīvprātīgo darbu.

·         Noorganizēta diskusija par jauniešu domes izveidi, uzklausīta 3 citu novadu jauniešu domju pieredze, veikta aptauja.

·         Jauniešu darba spēju un profesionālās kapacitātes palielināšana. Izstrādāta brīvprātīgā darba sistēma Lubānā, 1 informatīva kampaņa, 3 infografiki par brīvprātīgo darbu Lubānā, iesaistīto jauniešu skaits brīvprātīgajā darbā – 10.

·         Jauniešu līdzdalības un atbildības palielināšana. Noorganizētas 1 vēlēšanas, ievēlēti jauniešu domes pārstāvji, izstrādāts jauniešu domes nolikums.

·         Palielināta jauniešu centra darbības kapacitāte. Piesaistīts 1aktīvs jaunietis/-te jauniešu centra darbībai.

·         Palielināta jaunatnes lietu speciālista profesionālā kapacitāte un digitālās prasme. Dalība 3 apmācībās.

 

 


 


 

Lubānas novada Jauniešu centra projekts  "Lubānā droši!"

Laiks: 01.04. - 30.09.2015.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt drošas un radošas vides veidošanos Lubānas novadā.

Fotogalerija "Drošības diena Lubānā"

Projekta tiešais mērķis ir stiprināt Lubānas novada jauniešu drošības sajūtu par sevi un vidi. Palielināt viņu informētību un prasmes rīkoties bīstamās vai riskantās situācijās, uzņemties iniciatīvu un aktīvi piedalīties savas vides veidošanā, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto Lubānas novada jauniešu sociālo iekļaušanu.

Projekta mērķa grupa ir 13- 25 gadus veci Lubānas novadā dzīvojošie jaunieši no dažādām sociālām grupām, t.sk., maznodrošinātām un nelabvēlīgām ģimenēm, jaunieši, kuri nestrādā un nemācās, jaunieši no lauku apvidiem un sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši.

Aktivitātes:

1. neformālās izglītības aktivitātes un radošās darbnīcas sešu mēnešu garumā, izmantojot "mācīties darot/ learning by doing" metodi; 

2. organizētas projekta darba grupas sanāksmes.

Adrese: Oskara Kalpaka 4-4, Lubāna, Lubānas novads LV-4830

Jaunatnes lietu speciāliste: Līga Padoma

Telefons: 27860066

E-pasts: jc@lubana.lv

https://twitter.com/@LubanasJC

https://www.facebook.com/pages/Lubānas-novada-jauniešu-centrs 

Darba laiks:

P. ---

O.-T. 15:00-18:00

C.-P. 14:00-18:00

S. 10:00-14:00

SV. ---