Pašvaldības nolikumi

Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes nolikums. Grozījumi nolikumā 27.01.2022.

Madonas novada pašvaldības nolikums

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi 

Iestāžu un struktūrvienību nolikumi

Lubānas sociālās aprūpes centra nolikums 

Lubānas vidusskolas nolikums 

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" nolikums 

Lubānas Mākslas skolas nolikums

Meirānu bibliotēkas nolikums 

Lubānas pilsētas bibliotēkas nolikums

Lubānas kultūras nama nolikums 

Meirānu tautas nama nolikums 

Jauniešu centra nolikums

Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra nolikums

Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā

Arhīva nolikums

Novada pašvaldības ceļu fonda nolikums - zaudējis spēku
Madonas novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība - spēkā

Lubānas novada pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikums

Madona novada Lubānas apvienības pārvaldes informatīvais izdevums "Lubānas Ziņas"

Nolikums

Darba grupu nolikumi

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums

Citi nolikumi

J. Zābera piemiņai veltīta zēnu vokālistu konkursa „Aiviekstes lakstīgalas - 2022” nolikums. Pieteikuma anketa

Biznesa ideju konkurss "Madona var labāk" Nolikums

Lubānas novada pašvaldības apbalvojuma "Gada cilvēks" laureātu saraksts 2010.-2019.

Aiviekstes svētku turnīrs 3x3 basketbolā 2022 Nolikums

Veidlapas 

Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai

 

 

Jaunākie notikumi

09
Jūl
Lubānas vidusskolas stadions
Aiviekstes svētku turnīrs 3x3 basketbolā 2022 NOLIKUMS

09
Jūl
Dalībnieki pulcējas Krasta ielas peldētavā, skatītāji pulcējas Aiviekstes abos krastos tilta rajonā
Peldlīdzekļu parāde “Dod elpu Aiviekstei” Pasākumu organizē: Lubānas apvienības pārvalde, sadarbībā ar biedrību

30
Jūl
Lubānas Jaunajos kapos
Kapusvētku dievkalpojums Lubānas Jaunajos kapos 30. jūlijā plkst. 14.00.