Pašvaldības nolikumi

Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes nolikums (konsolidēts)

Madonas novada pašvaldības nolikums. Grozījumi nolikumā

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi 

Iestāžu un struktūrvienību nolikumi

Lubānas sociālās aprūpes centra nolikums 

Lubānas vidusskolas nolikums 

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" nolikums.
          Madonas novada pašvaldības Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" vadītāja amata konkursa nolikums

Lubānas Mākslas skolas nolikums

Lubānas kultūras nama nolikums 

Meirānu tautas nama nolikums 

Lubānas multifunkcionālā centra nolikums

Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra nolikums

Novada pašvaldības ceļu fonda nolikums - zaudējis spēku
Madonas novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība - spēkā

Madona novada Lubānas apvienības pārvaldes informatīvais izdevums "Lubānas Ziņas"

Nolikums - zaudējis spēku

Madonas novada pašvaldības nolikumi

Pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums
          Noteikumi "Iepirkumu organizēšanas kārtība"
          Tirgus izpētes ziņojums
          Iepirkuma ierosinājums

Citi nolikumi

J. Zābera piemiņai veltīta zēnu vokālistu konkursa "Aiviekstes lakstīgalas - 2023" nolikums. Konkursa dalībnieka anketa

Biznesa ideju konkurss "Madona var labāk" Nolikums

Lubānas novada pašvaldības apbalvojuma "Gada cilvēks" laureātu saraksts 2010.-2019.; 2020.g.

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā (saist. not. Nr. 29, stāj. spēkā 11.10.2022.)

Veidlapas 

Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai

Saistošo noteikumu Nr.33 "Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā" veidlapas:
          Iesniegums braukšanas maksai sabiedriskajā transportā
          Biļešu iesniegšanas veidlapa
          Iesniegums degvielas kompensācijai

Lubānas apvienības pārvaldes un tās iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis

Cenrādis

 

Jaunākie notikumi

02
Dec
Dzelzavas kultūras namā
Pasākuma organizatori: Lubānas pilsētas kultūras nams, Dzelzavas kultūras nams sadarbībā ar VPDK “TDA Lubāna”,

03
Dec
Meirānu centrā Rokārēs. Turpinājums Meirānu tautas namā

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.