Lubānas novadā veselības aprūpi nodrošina:

1. Ģimenes ārstu prakses;

2. Zobārstniecības prakse;

3. Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs";

Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos vai hronisku slimību saasinājuma gadījumos iedzīvotāji var vērsties pie ģimenes ārstiem un feldšeriem. 

Ārpus ģimenes ārsta darba laika: ĢIMENES ĀRSTU KONSULTATĪVAIS TĀLRUNIS 66016001 pieejams darba dienās no 18:00-8:00, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti.

Ja trauma vai saslimšana ir veselībai un dzīvībai bīstama, tad jāzvana neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113.

Informāciju par visiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību iedzīvotāji var iegūt arī zvanot uz Nacionālā veselības dienesta BEZMAKSAS INFORMATĪVO TĀLRUNI 80001234, darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00!


AKTUĀLIE DARBINIEKU ATVAĻINĀJUMI:

  1. Fizikālās terapijas medmāsai Dzintrai ĶAUNEI no 06.08.2018.-02.09.2018.;
  2. Fizioterapeitei Evai Līnai BARANEI no 06.08.201.-19.08.2018.;
  3. Ginekoloģei Anitai PRUŠAKEVIČAI no 13.08.2018.-09.09.2018.

DONORU DIENA:

2018.gada 23.augustā no plkst.9:00 līdz 12:00, Lubānas novada Sociālā dienesta telpās, Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, 3. stāva zālē norisināsies Donoru diena. Visi laipni aicināti!

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Adrese:  Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: 64894381

Ģimenes ārstu konsultatīvais dienests: 66016001

Neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113

Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvais tel.: 80001234