2019.10.10

No šī gada oktobra informācija par deinstitucionalizācijas projektu “Vidzeme iekļauj” kļūst vēl pieejamāka sabiedrībai.

Sociālo tīklu vietnē Facebook izveidota lapa “Vidzeme iekļauj”, kurā atrodama informācija par pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem. Papildus projekta aktualitātēm, lapā būs lasāma noderīga informācija par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem Vidzemes reģionā.

Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte:“ Šis projekts ir ļoti dinamisks un visu aktuālo informāciju nav iespējams nodot cilvēkam tieši tajā brīdī, kad šī informācija cilvēkam ir nepieciešama. Mēs visi pamanām to informāciju, kura mums ir konkrētajā brīdī aktuāla, tāpēc esam izveidojuši projekta informācijas krātuvi, kura ir publiski pieejama. Caur Facebook lapu, ceram sasniegt ģimenes, kurās ir cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem, lai tās rastu atbildes par pieejamajiem pakalpojumiem projektā un to saņemšanas kārtību.”

Lai skaidrotu nepieciešamību pēc sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem, Facebook lapā “Vidzeme iekļauj” būs lasāmi cilvēku stāsti par to, kā pakalpojumu saņemšana dzīvojot ģimenē, nevis institūcija, ietekmē dzīves kvalitāti, veselību un palīdz iekļauties sabiedrībā. 

Eiropas Sociālā fonda deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un uzlabotu savu dzīves kvalitāti. Projekts ir daļa no deinstitucionalizācijas procesa valstī, tā mērķi nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, lai cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem nepieciešamo atbalstu saņemtu ģimeniskā vidē, nevis institūcijās. Projekts noris no 2015.gada decembra līdz 2023.gada decembrim.

Vairāk informācijas:

ESF projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t. 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv

Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv 

Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, ESF projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga@vidzeme.lv

 

No 2019. gada 28. februāra ESF  projekta “Vidzeme iekļauj”, Nr. 9.2.2.1/15/I/003 ietvaros Lubānas novada sociālais dienests sadarbībā ar biedrību “Mēs saviem bērniem” nodrošina pakalpojumus bērniem ar noteiktu invaliditāti – Montesorī un Smilšu spēles terapijas nodarbības. Nodarbības vada Inese Kolneja.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros vienai personai ar GRT tiek nodrošināts pakalpojums “Aprūpe mājās”.

 

 

Tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi

Lai arī Valmierā jau ilgāk nekā gadu veiksmīgi darbojas grupu dzīvokļa pakalpojums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, un drīzumā šādu pakalpojumu sāks nodrošināt vēl 11 pašvaldībās Vidzemē, joprojām vietējo kopienu līmenī notiek asas diskusijas par pašvaldību plāniem.  Atbildot uz iedzīvotāju bažām par to, ka kaimiņos uz patstāvīgu dzīvi pavisam drīz apmetīsies cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem Inga Brente-Mieze, Valmieras grupu dzīvokļu vadītāja norāda: “Pieņemu, ka līdzcilvēki ir nevis pret pakalpojuma izveidi, bet gan drīzāk tā pauž savu  piesardzību attiecībā uz visu jauno un nezināmo, kas ir dabiska pretreakcija. Tomēr to iespējams mainīt, izglītojot sabiedrību. Manuprāt, mums katram ir tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.  Katram ir tiesības izvēlēties, kur dzīvot un kā dzīvot. Deinstitucionalizācija nav tikai par pakalpojumiem, bet tā parāda, cik inteliģenta ir sabiedrība, kā sabiedrībā cirkulē informācija un cik daudz virsroku ņem stereotipi, kas ir nevis pieredzē, bet stāstos balstīti.“

Valmierā grupu dzīvokļos uz patstāvīgu dzīvi apmetušies jau 15 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un psihiskām saslimšanām. Cilvēki ir pārcēlušies gan no valsts sociālā aprūpes centra, gan no vecāku mājām, izvēloties dzīvot patstāvīgu pilngadīga cilvēka dzīvi. Pamatā cilvēki dzīvo istabās pa vienam, bet ir arī divi pāri, viens no tiem kopā pārcēlās no valsts sociālās aprūpes centra un grupu dzīvoklī tupina dzīvot kopā.  I.Brente-Mieze atskatoties uz aizvadīto gadu to raksturo, kā ļoti darbīgu, kurā iemītnieki ir apguvuši daudz jauna. Daļa ir uzsākuši darba attiecības, pārējie dienu aizvada dienas aprūpes centrā vai specializētajās darbnīcās, kur apgūst jaunas prasmes. Protams, ka mēdz gadīties pa kādam strīdam, bet nav tādu, ko paši vai ar sociālā darba speciālista vai atbalsta personāla palīdzību nespētu atrisināt.

Blakus ēkai, kurā atrodas grupu dzīvokļi, Valmieras pilsētas pašvaldība piešķīrusi nelielu zemes gabalu, kurā iemītnieki iekopuši dārzu. Vasarā tajā audzētas gan puķes priekam, gan dārzeņi, kuri prasmīgi iekonservēti ziemai.

“Manuprāt, šeit ir jābūt tai vietai, kur personas ar garīga rakstura traucējumiem (arī ar psihiskiem traucējumiem) beidzot var un drīkst paši noteikt savu dzīvi, kur darboties un organizēties tā, kā paši to vēlētos. Darbinieku pienesums šeit ir tikai sadzīves vai darba prasmju attīstīšanā vai pilnveidošanā, kā arī darbinieki raugās, lai grupu dzīvokļos dzīvojošie, organizējot savu ikdienu, nepadraud sevi vai citus,”  skaidro I.Brente-Mieze.

“Salīdzinot ar iepriekšējo dzīvesvietu, tagad esmu cilvēcīgos apstākļos. Mācos cept kūkas, pīrāgus. Sen nebiju krāsojusi olas Lieldienās. Iemācījos “saprasties” ar veļasmašīnu. Pateicoties tam, ka tagad man ir arī darbs, cenšos veidot uzkrājumus, lai varētu iegādāties lietas kas nepieciešamas patstāvīgai dzīvei. Esmu spērusi pirmos solīšus veselības labā. Mācos apgūt to ko nesaprotu datorā,” stāsta Ilona, Valmieras grupu dzīvokļa iemītniece.

 

Dainis, Valmieras grupu dzīvokļa iemītnieks stāsta: “Sāku aprast ar to, ka pašam jāprot plānot sava ikdiena. Cenšos pagatavot sev ēdienu. Iemācījos mazgāt veļu. Arī istabu cenšos turēt kārtībā. Strādāju.”

 

“Pagājušā gada novembrī sāku dzīvot Valmierā grupu dzīvoklī. Patīkami pārsteidz šis pakalpojums – izremontētas telpas, ir mēbeles un pat sadzīves tehnika. Šajā pakalpojumā iekļauti arī aprūpētāju pakalpojumi, gadījumā, ja tādi ir nepieciešami. Ļoti padomāts, lai iemītnieki šeit ērti justos. Pakalpojumā ietvertas izmaksas par telpu uzkopšanas inventāru, higiēnas preces. Dzīvošana šajā projektā ir ideāls variants, kā uzsākt patstāvīgu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti un zemiem ienākumiem,”  Valmieras grupu dzīvokļa iemītniece Anna (vārds mainīts).

 

I.Brente-Mieze atzīst, ka liela daļa no cilvēkiem, kas apmetušies Valmieras grupu dzīvoklī, ir spējīgi dzīvot patstāvīgi vai ar nelielu atbalstu.

Jānorāda, ka statistikas dati liecina – Latvijā pieaug to personu skaits, kam ir garīga rakstura traucējumi vai psihiskas saslimšanas. (Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk -VPR) deinstitucionalizācijas plānā sniegto informāciju 2016. gadā 2 931 persona jeb 15,3% no personām ar invaliditāti VPR pašvaldībās bija personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. 2019. gadā personu ar 1. un 2. grupas invaliditāti un psihiskiem un uzvedības traucējumiem skaits bija pieaudzis par 302 personām, kopumā aptverot 3 233 personas jeb 14,8% no kopējā personu ar invaliditāti skaita.) Jāsecina, ka pieaug arī nepieciešamība pēc dažādiem sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Grupu dzīvokļu izveide ir daļa no deinstitucionalizācijas procesa Latvijā, tie tiek veidoti 48 pašvaldībās, dodot iespēju saņemt šo pakalpojumu vairāk nekā 600 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Plānots, ka līdz 2023. gada beigām Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā būs izveidoti vēl 11 grupu dzīvokļi, sniedzot iespēju vēl 155 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem uzsākt patstāvīgu dzīvi.

 

Vairāk par deinstitucionalizācijas projektu “Vidzeme iekļauj” Vidzemes plānošanas reģionā: www.vidzeme.lv

Jautājumiem: Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv

Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv 

Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga@vidzeme.lv

 

 

Vidzeme iekļauj

 

Deinstitucionalizācijas ietvaros tiek plānota sociālās aprūpes iestādēs mītošo klientu vajadzību izpēte un individuālajām vajadzībām atbilstošas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība pašvaldībās, speciālistu apmācība jaunu pakalpojumu sniegšanā, kā arī dažādi citi pasākumi, lai pārtrauktu klientu ievietošanu institūcijās, piedāvājot alternatīvus pakalpojumus. Jāpiemin gan, ka sagatavot dzīvei sabiedrībā paredzēts tikai tos klientus, kuri, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada beigām.

Projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/003

Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. 

Nosaukums

Vidzeme iekļauj

Vadošais partneris

Vidzemes plānošanas reģions

Programma Eiropas Sociālais fonds

Partneri

 1. Alūksnes novada pašvaldība;
 2. Amatas novada pašvaldība;
 3. Apes novada pašvaldība;
 4. Beverīnas novada pašvaldība;
 5. Burtnieku novada pašvaldība;
 6. Cesvaines novada pašvaldība;
 7. Cēsu novada pašvaldība;
 8. Ērgļu novada pašvaldība;
 9. Gulbenes novada pašvaldība;
 10. Jaunpiebalgas novada pašvaldība;
 11. Kocēnu novada pašvaldība;
 12. Līgatnes novada pašvaldība;
 13. Lubānas novada pašvaldība;
 14. Madonas novada pašvaldība;
 15. Mazsalacas novada pašvaldība;
 16. Naukšēnu novada pašvaldība;
 17. Pārgaujas novada pašvaldība;
 18. Priekuļu novada pašvaldība;
 19. Raunas novada pašvaldība;
 20. Rūjienas novada pašvaldība;
 21. Smiltenes novada pašvaldība;
 22. Strenču novada pašvaldība;
 23. Valkas novada pašvaldība;
 24. Valmieras pilsētas pašvaldība;
 25. Varakļānu novada pašvaldība;
 26. Vecpiebalgas novada pašvaldība;
 27. Reliģiskā organizācija “Pestīšanas armija”;
 28. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija;
 29. Nodibinājums “Fonds Grašu Bērnu Ciemats”;
 30. Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Latgale”;
 31. Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Vidzeme”.

Mērķis

Palielināt Vidzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.

Pasākumi

 • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;
 • Deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde;
 • VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) reorganizācijas plānu izstrāde;
 • VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Vidzemes plānošanas reģiona personām ar GRT;
 • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT);
 • Speciālistu apmācība;
 • Informatīvi un izglītojoši pasākumi.

Rezultāti

 • Individuālo vajadzību izvērtējumi un atbalsta plāni;
 • DI plāns;
 • VSAC un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde;
 • Sagatavotas personas ar GRT pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • Īstenoti sabiedrībā balstīti pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģiona personām ar GRT;
 • Īstenoti sabiedrībā balstīti pakalpojumi bērniem ar FT;
 • Apmācīti speciālisti;
 • Informatīvi un izglītojoši pasākumi.

Budžets

Projekta kopējais budžets - 10 775 249,00 EUR

Ieviešanas laiks

01.12.2015. – 31.12.2023.

Papildu informācija par DI procesu Latvijā

Labklājības ministrijas tīmekļa vietne

 

Aktualitātes projektā

Kontaktpersona

Ina Miķelsone

Mob.tālr. 29289487

E-pasts: ina.mikelsone@vidzeme.lv

Projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/011

“Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā”

1.11.2020.

Dienas aprūpes centrā “Eglāji -1” tuvojas nobeigumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros ieplānotie darbi.

Vēl tiek gaidīts pēdējais pasūtītais aprīkojums un tiks iepirkts iztrūkstošais aprīkojums par summu 1500 EUR. Kad nepieciešamās preces tiks saņemtas un telpas aprīkotas, vēl būs jāsagaida atzinums no VUGD, PVD un Veselības inspekcijas, ka iestāde ir piemērota darba uzsākšanai. Pēc šo instanču pozitīva atzinuma dienas aprūpes centrs “Eglāji – 1” tiks reģistrēts Sociālo pakalpojumu reģistrā kā Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība.

Tiek plānots, ka pirmos klientus dienas aprūpes centrā varētu uzņemt jau šī gada novembrī – decembrī.

Dienas aprūpes centrā “Eglāji – 1” paredzētas 13 vietas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Dienas centra mērķis ir rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās. Lubānas novadā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijā un kuras nav nodarbinātas, nav pieejami sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā, Eglāji – 1 būs vieta, kur tiks nodrošināta pakalpojumu pieejamība. Akcents tiks likts uz dzīves prasmju līmeņa paaugstināšanu, sociālo prasmju saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, psihosociāla atbalsta sniegšanu, personu iekļaušanas sabiedrībā veicināšanu, izolētības un sociālās atstumtības mazināšanu, kā arī saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju veicināšanu.

 

 

14.07.2020.

Būvdarbi objektā “Eglāji – 1” pilnībā pabeigti, tāpēc var teikt, ka ir veikts projekta pirmais posms - renovētas telpas. Ēka pieņemta ekspluatācijā 28.04.2020. Darbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros.

Nākamais etaps - tiek veikta cenu aptauja telpu aprīkojuma iegādei. Šajās telpās dienas aprūpes centra pakalpojumus varēs saņemt DI projekta ietvaros izvēlētās 13 personas.

 

28.04.2020.

Būvdarbi objektā “Eglāji – 1” pilnībā pabeigti. Tiek veikta projekta dokumentācijas sakārtošana un dokumenti iesniegti ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Līgumā paredzētās projekta kopējās izmaksas: 91298 EUR, no tām ERAF finansējums 72 436,15 EUR. Veikti līguma grozījumi, palielinot ERAF finansējumu līdz 77 603,30 EUR. Ietaupoties būvdarbu izmaksām, vairāk līdzekļu tiks atvēlēts aprīkojuma, iekārtu iegādei. Aprīkojuma iegāde ir uzsākta.

Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros.

 

 

20.01.2020.

Tuvojas noslēgumam projekts “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā". Būvdarbus objektā “Eglāji – 1” veic SIA “Rēzeknes būvnieks". Par projekta virzību stāsta SIA “Rēzeknes būvnieks” būvdarbu vadītāja palīgs Agris Matisons: “Ēkā "Eglāji -1" būs dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, īpašām vajadzībām. Šeit veicam renovācijas darbus, vecās mežniecības ēkas pilnu pārbūvi. Darbu sarakstā - jaunas grīdas, apkure, ventilācija u.c. darbi, kas saistīti ar renovāciju. Šobrīd 95% darbu jau paveikti. Provizoriski – janvāra 20-tados datumos varētu ēku nodot ekspluatācijā. Bija plānots darbus pabeigt šā gada martā, bet visi darbi ritēja raiti, tāpēc pabeigsim visu ātrāk. Ēkas apkārtnes teritoriju arī jau esam sakārtojuši. Ierīkota arī bioattīrīšanas iekārta, kas risinās kanalizācijas problēmu. Nekādi papilddarbi vai papildizdevumi, kas nav paredzēti projekta tāmē, netika veikti – iekļāvāmies plānotajā budžetā.”

Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011)

 

 

09.10.2019.

Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Rēzeknes būvnieks” par telpu pārbūvi dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei Eglāji -1. Būvdarbu izmaksas – 63345,98  EUR (bez PVN). Tāpat noslēgts arī būvuzraudzības līgums ar SIA “BUVKON” par 1200 EUR. Realizējot projektu, tiks veikta iekštelpu renovācija “Eglāji 1” ēkā un izveidota uzbrauktuve iekļūšanai ēkā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros.

 

 

03.07.2019.

Iekļaujoties projekta “Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) īstenošanā, viens no projekta uzdevumiem - izstrādāt Vidzemes reģiona Deinstitucionalizācijas plānu (DI plāns). Pamatojoties uz esošās situācijas izpēti un analīzi, DI plāna mērķis - rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās. Lubānas novadā rekomendētais pakalpojumu izvietojums un sasniedzamie rezultāti: izveidot pašvaldības nekustamajā īpašumā “Eglāji 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Lubānas novadā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kuram nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijā un kuras nav nodarbinātas, nav pieejami sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā. Lai šādām personām nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, paaugstinātu dzīves prasmju līmeni, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, sniegtu psihosociālu atbalstu, veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā, mazinātu izolētību un sociālo atstumtību, nodrošinātu sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošanu, sekmētu saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, Lubānas novadā nepieciešams izveidot dienas aprūpes centru. Deinstitucionalizācijas process pats par sevi paredz veidot tādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu, kas nodrošinās personām ar garīga rakstura traucējumiem dzīvesvietā nepieciešamo atbalstu, viņu iekļaušanu sabiedrībā, kā arī iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību.

Īstenojot projektu, tiks izveidots dienas aprūpes centrs Indrānu pagastā, “Eglāji 1” 13 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Dienas aprūpes centra izveide un jaunu pakalpojumu sniegšana nodrošinās pakalpojumu saņemšanu vienai no vismazāk aizsargātajām cilvēku grupām – personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tas būs arī ievērojams ieguldījums Lubānas novada sociālajā infrastruktūrā, kā rezultātā Lubānas novadā tiks izveidots jauns pakalpojums, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu.

Šis pakalpojums nodrošinās arī no Valsts sociālās aprūpes centriem iznākošajām personām iespēju integrēties sabiedrībā, saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūt dzīvei noderīgas prasmes. Projekts “Dienas aprūpes centra izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Lubānas novadā” un tajā plānotās darbības atbilst Specifiskā Atbalsta Pasākuma 9.3.1.1. mērķim, kurš nosaka pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai pašvaldībās.

Šī gada 12. jūnijā pašvaldība izsludināja būvniecības iepirkumu projektam “Telpu pārbūve dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei ES līdzfinansēta projekta ietvaros”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 05.07.2019. plkst.14:00. Realizējot projektu tiks veikta iekštelpu renovācija “Eglāji 1” ēkā, izveidota uzbrauktuve iekļūšanai ēka cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un iegādāts aprīkojums dienas centra darbības nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

 

23.04.2019.

Projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/011

9. aprīlī pašvaldība noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” īstenošanu.

Projekta nosaukums: “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā”

Projekta mērķis - sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Lubānas novadā. Projekta gaitā pašvaldības ēka adresē Indrānu pagasts, “Eglāji 1” tiks veikti būvdarbi – telpu atjaunošana un iegādāts aprīkojums. Projekta rezultātā tiks izveidots dienas aprūpes centrs 13 personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Projekta darbību īstenošanas laiks ir 21 mēnesis. 

Projekta kopējās izmaksas: 91298 EUR, no tām ERAF finansējums 72 436,15 EUR.Vidzemes plānošanas reģiona tematiskajā izdevumā Deinstitucionalizācija Vidzemē skatāms apkopojums pašvaldību paveiktajiem un plānotajiem darbiem sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas izveidē pašvaldībās, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un bērni ārpusģimenes aprūpē saņemtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

 

Katrs apstiprinātais infrastruktūras projekts, katrs sniegtais pakalpojums bērnam vai pieaugušajam ar funkcionāliem traucējumiem ir pašvaldības ieguldījums stiprās ģimenēs, to uzsver arī Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa -  Tas, ko mēs esam ieguldījuši šajā pakalpojumā, visnotaļ atnāk atpakaļ. Tas nāk atpakaļ caur vecākiem, kuri ir darba tirgū, caur to, ka šīs ģimenes nav pabalstu saņēmēji, bet ir nodokļu maksātāji.

Projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, uzrunājot izdevuma lasītājus, teic - Sabiedrība joprojām nesaprot deinstitucionalizācijas procesa jēgu un bieži rēķina tikai absolūtos skaitļos – cik mums izmaksā sniegt pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. Šobrīd, kad liela daļa sabiedrības piespiedu kārtā esam apguvuši pašizolācijas un “paliec mājās” noteikumus, varam mazliet labāk saprast tos cilvēkus, kuriem tā ir ikdiena viņu vai viņu tuvinieku veselības stāvokļa dēļ. Es ticu, ka, iemācoties sadzīvot ar šodienas izaicinājumiem, mēs kļūsim par iejūtīgāku, pretimnākošāku un atbildīgāku sabiedrību. Vienkārši runājot – mēs kļūsim par labākiem cilvēkiem.  

Izdevumā:

 • Iedvesmas pērles no konferences "Inovatīvi sociālie pakalpojumi";
 • Pašvaldību plānoto un topošo DI infrastruktūras projektu apraksti un foto apskats;
 • Intervija ar Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos - Zigfrīdu Goru; viņa citāts: "... mēs runājam nevis par cilvēkiem, kuriem vajadzīgs sociālais atbalsts, bet runājam paši par sevi. Tas ir tas absurdākais. Kāds mums liek pamanīt šos cilvēkus. Un mēs sākam domāt, vai viņi gadījumā netraucēs mums dzīvot tagad? Mēs nerunājam par viņiem, bet mēs runājam par sevi, kuriem dzīve ir sakārtota un nav šo problēmu. Tad, kad viņi būs mums blakus, kad viņi būs dienas gaismā, tad mēs noteikti tā īsti sapratīsim, kā mēs katrs reaģējam.  Pie tā mums visiem ir jāstrādā."
 • Vēstules no grupu dzīvokļa "Vanags" iemītniekiem;
 • Intervija ar Latvijas Samariešu apvienības Sociālo pakalpojumu centra "Vanags" vadītāju - Ingu Brenti Miezi;
 • Vēcāku viedokļi par bērnu dalību projektā "Vidzeme iekļauj".

LASĪT (PDF).

Deinstitucionalizācijas projekts “Vidzeme iekļauj” tiek īstenots jau ceturto gadu un tajā atbalsts ticis sniegts 244 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 68 bērnu vecākiem, kā arī 96 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, sniedzot atbalstu ģimenēm, kurās dzīvo cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Vairāk informācijas par projektu:

Projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t. 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv

Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga@vidzeme.lv

 

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “Vidzeme iekļauj” komanda, sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām, veikusi VPR deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (turpmāk - DI plāns) ieviešanas progresa izvērtējumu.

 

Izvērtējuma veikšanas procesā secināts, ka periodā no 2016.gada jūnija līdz 2019. gada decembrim ir pozitīvi mainījusies sadarbības partneru attieksme pret deinstitucionalizācijas procesu kopumā. Savukārt, kā lielākos ieguvumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, sadarbības partneri izceļ iegūto drošības sajūtu un jaunas prasmes, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki ir novērojuši uzlabojumus bērna attīstībā, bet pašiem vecākiem ir mazinājusies nolemtības sajūta, kā arī ir novērojama aktīvāka vecāku socializēšanās.

Izvērtējums uzskatāmi parāda projekta mērķa grupas pieaugumu VPR pašvaldībās, kas apstiprina nepieciešamību pēc jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides reģionā un deinstitucionalizācijas procesa turpmāko ieviešanu.

Vidzemes plānošanas reģiona DI plāna izvērtējums pieejams šeit.

 

 

Vairāk informācijas par projektu “Vidzeme iekļauj”:

ESF projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t. 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv

Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Naula Dannenberga, ESF projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga@vidzeme.lv

 

04.11.2020.

Valsts sociālās aprūpes centra darbinieki pilnveido zināšanas

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros oktobra mēnesī norisinājās četru dienu apmācības valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” filiāles “Rūja” un filiāles “Valka” darbiniekiem par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Apmācības vadīja biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” un biedrības “Papardes zieds” speciālisti, runājot gan par cilvēkam nepieciešamo atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanā, nodarbinātību, vides pielāgošanu, gan par seksualitātes un reproduktīvās veselības jautājumiem. Apmācības notika ar mērķi sniegt valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem papildus zināšanas, lai veiksmīgāk sagatavotu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem dzīvei sabiedrībā.

”Cilvēks ir jāgatavo tādiem apstākļiem, kādos viņam reāli būs jādzīvo. Nav vajadzības mocīt sevi un klientu, liekot sasiet kurpju auklas, jo mūsdienās ir apavi ar līmējamiem klipšiem. Svarīgi ir ļaut cilvēkam mēģināt, kļūdīties un mācīt reālajai videi nepieciešamās prasmes.” – uzsvēra ergoterapeits Lotārs Freivalds.

Plānots, ka, īstenojot deinstitucionalizācijas procesu valstī, uz dzīvi sabiedrībā no valsts sociālās aprūpes centriem līdz 2023. gada beigām pārcelsies ap 700 cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem. Pašvaldības šobrīd veido jaunus pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem - grupu dzīvokļus, specializētās darbnīcas un dienas aprūpes centrus. Šo pakalpojumu izveide mazinās arī šobrīd sabiedrībā dzīvojošo cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nokļūšanu institūcijās.

Vairāk informācijas:

Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv

Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv 

Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga@vidzeme.lv

 

 

 

 

 

Pēcpusdienas sarunas par deinstitucionalizāciju

Pēcpusdienas saruna par atbalstu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem deinstitucionalizācijas projektā "Vidzeme iekļauj"

Kur bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā "Vidzeme iekļauj"

Valsts sociālā aprūpes centra darbinieki pilnveido zināšanas, lai veiksmīgāk sagatavotu cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem dzīvei sabiedrībā

Negaidīt no cilvēka neiespējamo

Deinstitucionalizācijas pasākumi un izlietotie līdzekļi pašvaldībā projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros

Lubānas novada Sociālā dienesta līdzdalība projektos 2020.g.

Lubānas novada Sociālā dienesta līdzdalība projektos 2018.-2019.g.

Esi vienkāršs un cilvēki tieksies pie tevis

Iekļaujošu sabiedrību veido zināšanas

Sociālajiem pakalpojumiem ir jābūt balstītiem cilvēka vajadzībās

Plānošanas reģioni ir lielisks resurss atbalstošā un koordinējošā darbā ar pašvaldībām 

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir uzsācis īstenot projektu “Vidzeme iekļauj”

Tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi

Valsts sociālās aprūpes centra darbinieki pilnveido zināšanas

Ieguldījums stiprās ģimenēs

Veikts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums

Deinstitucionalizācijas horizonts. Vai sasniedzams?

Iedzīvotājiem ērtāka komunikācija saistībā ar projektu "Vidzeme iekļauj"

2018.g. paveiktais "Vidzeme iekļauj"

Vidzemes plānošanas reģions izdevis tematisko izdevumu "Deinstitucionalizācija Vidzemē"

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupas sanāksme. Piedalās domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks. Informācija no domes sēdes 28.02.2018.

Bērns bērnu namā un es

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā

Nodrošina pakalpojumus bērniem ar noteiktu invaliditāti

Projekts "Vidzeme iekļauj"