Pašvaldības nolikumi

Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes nolikums (konsolidēts)

Madonas novada pašvaldības nolikums

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi 

Iestāžu un struktūrvienību nolikumi

Lubānas sociālās aprūpes centra nolikums 

Lubānas vidusskolas nolikums 

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" nolikums.
          Madonas novada pašvaldības Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" vadītāja amata konkursa nolikums

Lubānas Mākslas skolas nolikums

Meirānu bibliotēkas nolikums 

Lubānas pilsētas bibliotēkas nolikums

Lubānas kultūras nama nolikums 

Meirānu tautas nama nolikums 

Jauniešu centra nolikums

Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra nolikums

Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā

Arhīva nolikums

Novada pašvaldības ceļu fonda nolikums - zaudējis spēku
Madonas novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība - spēkā

Lubānas novada pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikums

Madona novada Lubānas apvienības pārvaldes informatīvais izdevums "Lubānas Ziņas"

Nolikums

Madonas novada pašvaldības nolikumi

Pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums
          Noteikumi "Iepirkumu organizēšanas kārtība"
          Tirgus izpētes ziņojums
          Iepirkuma ierosinājums

Darba grupu nolikumi

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums

Citi nolikumi

Mazo vokālistu konkurss "Cālis 2023". Nolikums. Pieteikuma anketa

8. Tautas deju deju kolektīvu festivāla "6x6" Nolikums. Pieteikuma anketa

"Ģimeņu sporta svētki 2022" Nolikums

J. Zābera piemiņai veltīta zēnu vokālistu konkursa "Aiviekstes lakstīgalas - 2023" nolikums. Konkursa dalībnieka anketa

Biznesa ideju konkurss "Madona var labāk" Nolikums

Lubānas novada pašvaldības apbalvojuma "Gada cilvēks" laureātu saraksts 2010.-2019.

Aiviekstes svētku turnīrs 3x3 basketbolā 2022 Nolikums

Peldlīdzekļu parādes "Dod elpu Aiviekstei" Nolikums

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā (saist. not. Nr. 29, stāj. spēkā 11.10.2022.)

Veidlapas 

Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai

Saistošo noteikumu Nr.33 "Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā" veidlapas:
          Iesniegums braukšanas maksai sabiedriskajā transportā
          Biļešu iesniegšanas veidlapa
          Iesniegums degvielas kompensācijai

Lubānas apvienības pārvaldes un tās iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis

Cenrādis

 

Jaunākie notikumi

24
Mar
Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14
Elzas Gaujas komēdija

25
Mar
Pie piemiņas akmens Aiviekstes krastā Lubānā

08
Apr
Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14

29
Apr
Lubānas vidusskolā
Lai arī dabā vēl valda ziemas noskaņas, domās jau esam pavasara gaidās. Esam patiesi priecīgi paziņot, ka Lubānas vidusskola atkal gaidīs dalībniekus uz Jāņa Zābera piemiņai veltīto

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.