Domes sēde

 Registration Closed
 
0
Kategorija
Jaunumi
Datums
2020-02-27 14:00
Vieta
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lubānā, Tilta ielā 11

Darba kārtībā jautājumi:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

2. Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

3. Par nekustamā īpašuma „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

4. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju

5. Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumiem

6. Par Daces Almanes ievēlēšanu par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci

7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

8. Par pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenas apstiprināšanu.

9. Par Lubānas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā” apstiprināšanu

10. Par biznesa ideju konkursu "Sāc Lubānā 2020"

 
 

Visi datumi

  • 2020-02-27 14:00