Biedrības “Aiviekstes ozoli” slēpošanas inventāra nomas mērķis ir attīstīt slēpošanas pieejamību un popularitāti Lubānas novadā- nodrošināt iespēju vietējiem iedzīvotājiem slēpot sagatavotā trasē ar piemērotu inventāru.

Maksa par slēpju nomu tiek piemērota pēc iespējas zemāka, lai nosegtu izdevumus, kas radušies pakalpojuma rezultātā (degviela, elektrība, apkure, slēpju un motocikla apkope). Biedrība nodrošina ne tikai slēpošanas inventāra nomu un iekārtotu slēpošanas trasi, bet arī iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā. Viens no tādiem “Lubāna ziemas notikums 2018”, kas norisinājās 2018.gada 27.janvārī Lubāna līdzenuma nelīdzenumā.

Slēpošanas inventāra noma iespējama, pateicoties biedrības “Aiviekstes Ozoli” iesniegtā projekta “Aprīkojuma iegāde distanču slēpošanas attīstīšanai Lubānā” pozitīvajam novērtējumam Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

 

Adrese: Baznīcas iela 5, Lubāna, Lubānas novads, Latvija

Slēpošanas trases piekļuves vietas: Baznīcas iela 5, Krasta, Sporta un Aiviekstes ielu gala punktos
Tālrunis: +371 26649344 (Māris Valainis)

Darba laiks (bez brīvdienām): 7:00 - 24:00