Iesakām Jums izvēlēties izzinošu ekskursiju pa Lubānas pilsētu kopā ar Aiju Andersoni, aizrautīgu šīs puses vēstures faktu zinātāju un novada kultūrvēsturiskā mantojuma sargātāju.

Aija strādājusi Lubānas vidusskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Pašreiz aktīvi piedalās dažādos ar novada vēstures izpēti saistītos pasākumos, kā arī ir aktīvs dalībnieks faktiski visās ar kultūras jomu saistītās norisēs novadā. Bijusi arī 2018.gada Lubānas novada pašvaldības izdotās grāmatas "Simts stāstu par Lubānu" redkolēģijas locekle. Aija noteikti zina vēl daudz vairāk stāstu, ko pastāstīt saviem novadniekiem un viesiem, kā arī piemiņas vērts ir Aijas fantastiskais stāstnieces talants!

 

Tālrunis: +371 29323398