1920.gada 15.aprīlī mežainā apvidū uz autoceļa Lubāna - Dzelzava tika veikts atentāta mēģinājums pret automobilī braucošo Kārli Ulmani, kas tobrīd bija Latvijas Ministru prezidents. Šajā vietā starp Dzelzavas un Indrānu pagastu robežu 1939.gada 11.augustā tika uzstādīta piemiņas plāksne. Padomju laikā šī plāksne tika iznīcināta. 1988.gada 18.novembrī cilvēktiesību aizstāvju grupas "Helsinki 86'' pārstāvji uzstādīja iepriekšējā vietā atjaunoto piemiņas zīmi.

Fotogrāfijā, kuru uzņēmis Lubānas fotogrāfs Alfreds Grāvers (1877-1954), redzama Kārļa Ulmaņa ierašanās Lubānā pēc neizdevušā atentāta mēģinājuma.

Adrese: Liedes krogs,  Līgo pagasts, Gulbenes nov., LV-4421