Aiviekstes bagarēšanas darbi uzsākti 1927.gadā ar mērķi novērst pavasara plūdu postījumus. Bagarēšana ilga 11 gadus un tās laikā no upes gultnes tika izcelti 3 miljoni m3 grunts, tādējādi līmenis Lubānas ezerā samazinājās par aptuveni 0,4 m, bet palienes applūduma ilgums par 6–8 nedēļām. Aiviekste tika padziļināta 70 km garā posmā un iztaisnota par 8 km; šos darbus veica 1926.gadā nodibinātā Lubāna ezera regulēšanas darbu pārvalde, kuru tobrīd vadīja satiksmes ceļu inženieris Antons Kursītis (1883–1968), kas par savu veikumu ir saņēmis arī Triju Zvaigžņu ordeni.            

1925.gadā ASV Antons Kursītis pasūtīja galveno bagarmašīnu, ko nosauca par „Spēkoni”. To darīja, lai visefektīvāk veiktu Aiviekstes upes padziļināšanas darbus. Bagarmašīnas detaļas tika nogādātas Lubānā no Jaunkalsnavas dzelzceļa atzara pa jau nedaudz padziļinātu upi. Lubānas muižas lopu kūtīs tika ierīkotas mehāniskās un kokapstrādes darbnīcas, kurās arī uzsāka 80t smago liellaivu izgatavošana. 1926.gadā sākās bagarmašīnas montāžas darbi, no Bolderājā sagatavotām detaļām tika sakniedēts pontons, kurš tā paša gada rudenī svinīgi nolaists Aiviekstes upē. Turpmākie montāžas darbi norisinājās visu ziemu, kuras laikā meliorācijas darbiem un ūdenstransporta vajadzībām tika izmantots velkonis „Kultūrtehniķis”. 1927.gada maijā „Spēkonis” uzsāka pirmos Aiviekstes bagarēšanas darbus un vienā maiņā spēja izrakt līdz 3000m3 cietas grunts un patērēt 10m3 sausas malkas.

Piemineklis veltīts Aiviekstes upes bagarētājiem jeb meliorācijas darbu veicējiem. Pieminekli veidojis Andris Briezis un Lubānā tas ticis uzstādīts pēc Elmāra Saukas iniciatīvas 2005.gadā. Elmārs Sauka arī uzņēmis dokumentālu filmu par Aiviekstes meliorācijas darbiem.

Adrese: Parka iela 1, Lubāna, Lubānas nov., LV - 4830