Lubānas Vecā kapsēta glabā gadsimtiem senas leģendas: par veco kapliču – kaulu kambara vietu, zviedru princeses apbedījumu, pirmo baznīcu Lubānā un ērģelnieka Bernharda Štamma kapakmeni. Apglabāšana šajos kapos notikusi līdz 20.gs sešdesmitajiem gadiem.

Vecajā kapsētā apglabāti Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: Jānis Rullis (1898-1950) un Jānis Ziediņš (1896–1940), Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušie karavīri: Augusts Vīksne (1897–1920), Konrāds Ērglis (1891–1919), Roberts  Dzirkals (1892–1919) un Arvīds Augstmanis (1901-1920). Šajā kapsētā apglabāts folklorists Mārtiņš Celmiņš (1863–1936), fotogrāfs Alfrēds Grāvers (1877–1954), skolotājs Pēteris Alfrēds Šmits (1876-1949) un pirmais latviešu tautības mācītājs Lubānas luteriskās draudzes baznīcā Augusts Peitāns (1823- 1870).

Vecajā kapsētā 1933.gada 18.novembrī tika atklāts Svētās uguns altāris. Tas tika celts par godu Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Lubānas novada karavīriem, kuru kapa vieta nav zināma vai atrodas svešumā.

Adrese: Oskara Kalpaka iela 10, Lubāna, Lubānas novads, Latvija.