Latviešu dzejnieces un disidentes Broņislavas Martuževas otrās mājas “Dārziņi”, tagad kalpo kā iedvesmas vieta jaunajiem talantiem. Rakstnieces fonds “RAKSTĪTĀJA” īsteno LAD atbalstītu LEADER projektu "Broņislavas Martuževas dzejas klēts".

Dzejas klēts ir paredzēta kā vieta, kur cilvēki spēj pulcēties un iepazīt tuvāk gan pašu Broņislavu, gan rakstnieces dzeju. Apmeklētājiem ir iespēja ne tikai apmeklēt dzejnieces māju, aplūkot apkārtni un dzirdēt stāstus par rakstnieci, bet arī aktīvi palīdzēt, piedaloties talkās.

Projekta “Broņislavas Martuževas dzejas klēts” atklāšanas un vērtību godināšanas pasākumu cikls ietvaros ir paredzēts finansējums mākslinieku honorāriem gan Dzejas klēts atklāšanas pasākumā, gan trīs dzejniecei veltītos pasākumos. Dzejas klēts atklāšana tiek plānota 26.08.2018. – Broņislavās.

Adrese: “Dārziņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads
Tālrunis: +371 29337282 (Anna Egliena)

E-pasts: anna.egliena@gmail.com