Draudze sāka veidoties jau 1934.gadā, kad Lubānā ieradās laukstrādnieki, koku pludinātāji un upes bagarētāji no Latgales. Garīgās dzīves saglabāšanai un uzturēšanai Borhovas draudzes prāvests Miķelis Dukaļskis  1934.gadā sāk noturēt dievkalpojumus privātās mājās un ģimnāzijas telpās. 1938.gadā inženieris Antons Kursītis nopērk nepabeigtu koka divstāvu namu un uzdāvina to draudzei. 1961.gadā priestera Jāzepa Grišāna vadībā ēka tika pārbūvēta un labiekārtota draudzes vajadzībām. Draudzi ir apkalpojuši priesteri no tuvākās apkaimes- pavisam 19 garīdznieki. Draudzē ir aptuveni 50 praktizējoši ticīgie. Dievkalpojumi notiek katru svētdienu, kā arī visos lielajos baznīcas svētkos.

 

Adrese: Brīvības iela 7, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: 64894694

E-pasts: kirza@inbox.lv