Lubānas-Meirānu aleja ir novietota gar veco Lubānas-Meirānu ceļu, kas atrodas līdzās Aiviekstes upei. Gar ceļa malām aug dažādu šķirņu koki, galvenokārt, ozoli un liepas, taču ir arī kļavas, oši, gobas, lapegles un citas koku sugas. Atsevišķās vietās sastopami dižkoki.

Ceļam nav asfalta seguma, tomēr ir piemērots aktīvajam tūrismam. Dodoties velo braucienā vai pastaigā caur šo aleju, Jūs satapsieties ar “Veco cepli” un “Zvaigznītēm”, kas piedāvā nakmītnes un sieru degustāciju/tirdzniecību.

Ozolu alejā iespējams aplūkot un iepazīt dabu, izpētīt reljefu, dzirdēt putnu dziesmas un redzēt Aiviekstes upes mutuļošanu, kā arī redzēt daudz dižkokus. Ozolu aleja ieskauj Lubāna - Meirāni veco ceļu, kas tika lietots kā galvenais maģistrālais ceļš pirms autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna izveides.