Lubāna ezers ir Latvijas lielākais ezers, kas aizņem 80.7km2 lielu platību, un ir vislielākais iedambētais ezers Eiropā. Tā ir unikāla vieta ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā. Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka Lubāna ezers ir bijusi pirmā apdzīvotā vieta Baltijā pēc ledāju atkāpšanās - savulaik apkārtnē atradušās vairāk nekā 20 akmens laikmeta apmetnes. Ezers ir dabas liegums, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 un atbilstoši Ramsāres konvencijas kritērijiem tiek noteikts kā starptautiskas nozīmes mitrājs.

Lubāna ezera krastā ir Lubānas mitrāja tūrisma informācijas centrs, putnu vērošanas torņi, kā arī ūdenstūrisma centrs “Bāka”, kas piedāvā ekskursijas ar kuteri pa ezeru, vēja dēļu un ūdensslēpju nomu, kā arī citas aktivitātes.  Ezera ziemeļaustrumu krastā ir laba peldvieta ar smilšainu pamatu.

No Lubānas pilsētas uz ezeru ir viegli piekļūt ar automašīnu, kā arī ar velosipēdu. Ezers atrodas aptuveni 20 kilometru attālumā no pilsētas, un drosmīgākie var doties arī pārgājienos no Lubānas pilsētas uz ezeru un atpakaļ.