Aiviekste iztek no Lubāna ezera un tās kopējais garums ir 114 kilometri. Tā ir plaša un mierīga upe, kas izlokās gar Austrumlatvijas zemieni  un Vidzemes centrālās augstienes malu, kura pēc tam ietek Daugavā. Upe lielākoties tek caur mežiem, purviem un pārpurvotām pļavām.

Aiviekste ir ne tikai daļa no Lubānas ainavas, bet gan arī iecienīta laivotāju vieta. Laivu braucienus var lieliski apvienot ar makšķerēšanu un putnu vērošanu. Pīles, gulbjus, zosis un dzērves lielos daudzumos var novērot pavasaros. Lubānas pilsētā, Aiviekstes krastos tiek rīkoti dažādi pasākumi ikvienam interesentam.