Lubāna ir lieliska vieta laivošanas entuziastiem. Laivu braucienu pa rāmo Aivieksti ir iespējams apvienot ar putnu vērošanu un makšķerēšanu. Pavasarī ūdens upē strauji kāpj, kas laivotājiem sniedz iespēju vērot savdabīgās ainavas palu laikā, ar pārplūdušajiem mežiem un pļavām.

Tāpat ir iespējams laivot Lubānai tuvumā esošās upēs kā Liede un Pededze. Laivošanai nepieciešamo ekipējumu ir iespējams iznomāt biedrībā "Aborieši" un tūrisma ekipējuma nomas punktā "Aiviekstes laivas".