Katru gadu marta trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena! Sociālais darbs ir viena no tām profesijām, kuras ikdienas pienākumi ir saistīti ar cilvēku savstarpējām attiecībām – attiecību izzināšanu, spēcināšanu un veidošanu, par resursu sabalansēšanu, dažādu sabiedrības locekļu vajadzību, savstarpējā atbalsta un palīdzības sistēmu attīstīšanu. Šis gads ir īpašs ar saviem ierobežojumiem un ārkārtas laiku valstī.

PALDIES sociālā dienesta darbiniecēm par ieguldītajām pūlēm darbam ar dažādām iedzīvotāju mērķa grupām. Paldies par klientiem sniegto atbalstu attālināti un klātienē šajā smagajā periodā. Paldies par savstarpējo atbalstu!

Bet ir iestādes un darbi, kuri ir jāveic neatkarīgi no ārkārtas stāvokļa un kurām sociālās aprūpes pakalpojums ir jānodrošina 24 stundas diennaktī. Arī mūsu iestādē – Lubānas novada sociālā dienesta struktūrvienībā “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” sociālās aprūpes nodaļā pagājušā gada nogale un šīs gads iesākās ar izaicinājumu, kad ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā iekļuva Covid-19 infekcija. Tas bija pārbaudījums gan klientiem, gan personālam. Liels paldies jāsaka visiem par izturību, iejūtību un sapratni! PALDIES klientiem un viņu piederīgajiem par sapratni! Liels PALDIES darbiniekiem un pieaicinātajiem palīgiem, kuri palīdzēja pārvarēt ārkārtas stāvokli sociālās aprūpes nodaļā. PALDIES atbalstītājiem, kas atbalstīja morāli un arī ar  vitamīnu devām klientiem!

Tieši tādēļ šodienas ārkārtas situācijā sociālajiem darbiniekiem un visiem strādājošajiem šai jomā ir būtiska loma sabiedrībā. Esošie resursi, īpaši darbinieki ir mūsu lielākā vērtība.

KOPĀ MĒS ESAM SPĒKS! PALDIES!

Lai skaista 16.MARTA diena! 

Laime jau nepazūd vējiem līdzi
Laime ir mūsos vai arī nekur
Laime ir mīlēt šo dzīvi un sevi
Laime – būt vajadzīgam citiem un sev!

 

Bērnu klīniskās slimnīcas Mobilās brigādes pakalpojums  Lubānas novada bērniem
Pateicoties Lubānas novada sociālā dienesta sociālajai darbiniecei darbam ar ģimenēm ar bērniem Vēsmai Masai, jau 7 gadu garumā 3 – 4 reizes gadā Lubānas novada bērni saņem Bērnu klīniskās slimnīcas  ārstu speciālistu konsultācijas. Katrā izbraukumā pieņem 2 speciālisti. Vispieprasītākās ir okulista jeb acu ārsta konsultācijas, tās tiek nodrošinātas katrā izbraukuma reizē, bet otrais speciālists katru reizi ir cits. Bērni ir saņēmuši – alergologa, neirologa,  gastroenterologa, fizioterapeita un otolaringologa (LOR) konsultācijas. Vidēji vienā izbraukuma reizē ārstu speciālistu konsultācijas saņem 45 bērni. Tātad šo septiņu gadu laikā bērni ir saņēmuši medicīnas  1035 pakalpojumus dzīvesvietā. 
Pateicība Vēsmai Masai par ieguldīto darbu, palīdzot vecākiem nodrošināt viņu bērniem nepieciešamos medicīnas pakalpojumus Lubānā!  

Lubānas novada sociālā dienesta direktore Inese Lībere

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30