Lubānas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk-Dienests) informē, ka, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā. Pabalstu piešķir laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtas situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām.

 

Ar 2021. gada 1. februāri stāsies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz laika periodu pabalsta krīzes situācijā piešķiršanai neierobežot uz ārkārtējās situācijas laiku, bet pagarināt līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Dienests piešķir ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, ja saistībā ar ārkārtas situāciju tai ir iestājušies apstākļi, kurā tai vairs nav iespējams izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, un ģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt ārkārtas situācijas radītās sekas.

Krīze ārkārtas situācijas kontekstā nenozīmē tikai saslimšanu ar Covid-19, nonākšanu karantīnā vai pašizolāciju.

Krīzes galvenās pazīmes:

- mājsaimniecības ienākumu būtiska samazināšanās vai pilnīga zaudēšana salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms šīs konkrētās ārkārtas situācijas iestāšanās,

- nespēja šajā situācijā veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības.

Mājsaimniecības pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu (atsūta elektroniski, ievieto pasta kastītē), kurā persona apliecina, ka:

- ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i., mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu,

- nesaņem bezdarbnieka pabalstu,

- nesaņem atbalstu par dīkstāvi.

Krīzes situācijas pabalsts Lubānas novada pašvaldībā noteikts EUR 100, 00.

Neskaidru jautājumu gadījumā zvanīt sociālajai darbiniecei Andrai Pličai, t. 64894881

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30