●  No 2019. gada 28. februāra ESF  projekta “Vidzeme iekļauj”, Nr. 9.2.2.1/15/I/003 ietvaros sadarbībā ar biedrību “Mēs saviem bērniem” nodrošina pakalpojumus bērniem ar noteiktu invaliditāti – Montesorī un Smilšu spēles terapijas nodarbības. Nodarbības vada Inese Kolneja.

 

Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros vienai personai ar GRT tiek nodrošināts pakalpojums “Aprūpe mājās”.

●  No 2018. gada oktobra mēneša  līdz 2019. gada martam sociālā darbiniece Andra Pliča piedalījās ESF pilotprojektā Nr. 9.2.1.1./15/I/001 “Metodikas sociālajam darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem aprobēšana”. Apmācībās gūtās zināšanas tiks izmantotas Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem Lubānas novada Indrānu pagasta “Eglāji 1” darbībā.

● No 2019. gada maija mēneša ar Labklājības Ministrijas un  ESF atbalstu īstenotā pilotprojektā Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Metodikas sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām aprobēšana”  piedalās sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Vēsma Masa.

Informāciju sagatavoja:
Vēsma Masa
Lubānas novada sociālā darbiniece

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30