ESF  projekta “Vidzeme iekļauj”, Nr. 9.2.2.1/15/I/003, ietvaros Lubānas novada Sociālais dienests nodrošina

                      - 2 personām ar GRT  pakalpojumu “Aprūpe mājās”;

 

                     - 2 personām ar GRT psihologa konsultācijas;

                     - 3 personām ar GRT un FT fizioterapeita konsultācijas.

●  Tiek organizēti darbi pie “Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem Lubānas novada Indrānu pagasta “Eglāji 1”” izveides.

Informāciju sagatavoja:
sociālā darbiniece Vēsma Masa

 

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30