Reorganizējot Madonas novada pašvaldības Sociālo dienestu, Cesvaines Sociālo dienestu, Lubānas novada Sociālo dienestu, Ērgļu Sociālo dienestu, iestādes apvienojot, uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidota Madonas novada pašvaldības iestāde “Madonas novada Sociālais dienests” ar darbības teritoriju – Madonas novada administratīvā teritorija.

Lubānas novada Sociālā dienesta reorganizācijas procesā sociālā dienesta bāzes daļa, kas saistīta ar sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu, tiek izmantota jaunās pašvaldības sociālās aprūpes iestādes izveidošanai.  

Madonas novada pašvaldības iestāde “Madonas novada Sociālais dienests” darbību uzsāk 2022. gada 1. janvārī. 

 Ar 2022.gada 1.janvāri stājušies spēkā Madonas novada sociālā dienesta saistošie noteikumi: 

Visu par Madonas novada Sociālā dienesta aktualitātēm var lasīt www.madona.lv vai šeit

 

Madonas novada Sociālais dienests - Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

Kontakti 

Amats

Vārds, uzvārds

Fiksētā

tālruņa Nr.

Mobilā

tālruņa Nr.

e-pasts

 Vadītāja

ILZE FĀRNESTE

64807291

20240013

ilze.farneste@madona.lv

 Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

BIRUTA RADŽĒLE

 

26105030

biruta.radzele@madona.lv

 Sociālā darba nodaļas vadītāja

MĀRĪTE CAUNE

 

29103430

marite.caune@madona.lv

 Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

ILZE KANČA

 

20238582

ilze.kanca@madona.lv

 Lietvede

AINA PIDIKA

64807294

26351485

socialais.dienests@madona.lv

 Projektu sagatavošanas un ieviešanas  speciāliste

INGA RAMANE

 

27865667

inga.ramane@madona.lv

       

  

Vārds, uzvārds, amats

Pieņemšanas laiks

Tālruņa numurs, e-pasts

Adrese

LOLITA TIPAINE

sociālā darbiniece

Aronas pagastā

pirmdiena

8:00–12:00 un 12:30–16:30

trešdiena

12:30–16:30

27868196 lolita.tipaine@madona.lv

Melioratoru iela 3, Kusa

Aronas pagasts,

Madonas novads

BIRUTA RADŽĒLE

sociālā darbiniece

Barkavas pagastā

pirmdiena

8:00–12:00, 13:00–18:00

trešdiena

13:00–17:00

26105030 biruta.radzele@madona.lv

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts,

Madonas novads

ILZE KANČA

sociālā darbiniece

Bērzaunes pagastā

pirmdiena  

9:00–16:00

ceturtdiena

9:00–18:00

20238582 ilze.kanca@madona.lv

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts,

Madonas novads

ILVIJA KECKO

sociālā darbiniece

Cesvainē

pirmdiena

8:30–12:00, 13:00–18:00

otrdiena

8:30–12:00

piektdiena

8:30–12:00

27868005, 64852032

ilvija.kecko@madona.lv

Rīgas iela 4,

Cesvaine,

Madonas novads

JOLANTA SEMJONOVA

sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Cesvainē

pirmdiena

8:30–12:00, 13:00–18:00

otrdiena

8:30–12:00

piektdiena

8:30–12:00

27853626, 29365023

jolanta.semjonova@madona.lv

Rīgas iela 4,

Cesvaine,

Madonas novads

ELVĪRA AGARELOVA

sociālā darbiniece

Dzelzavas pagastā

pirmdiena

8:00–12:00, 13:00–18:00

trešdiena

9:00–12:00

22026586 elvira.agarelova@madona.lv

Dzelzavas pils Liepas, Dzelzava,

Dzelzavas pagasts,

Madonas novads

TEIKSMA EGLĪTE

sociālā darbiniece

Ērgļos

pirmdiena, otrdiena, trešdiena

9:00–12:00, 14:00–17:00

27879572, 64871404

teiksma.eglite@madona.lv

Rīgas iela 10, Ērgļi,

Ērgļu pagasts,

Madonas novads

SIGNE MASAĻSKA

sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Ērgļos

pirmdiena, otrdiena, trešdiena

9:00–12:00, 14:00–17:00

27817369, 64871404

signe.masalska@madona.lv

Rīgas iela 10, Ērgļi,

Ērgļu pagasts,

Madonas novads

MELĀNIJA KUPČA

sociālās palīdzības organizatores p. i.

Kalsnavas pagastā

otrdiena

8:30–12:30, 13:00–17:00

ceturtdiena

8:30–12:30, 13:00–17:30

26694018 melanija.kupca@madona.lv

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava,

Kalsnavas pagasts,

Madonas novads

AINA ZELČA

sociālā darbiniece

Kalsnavas pagastā

pirmdiena

8:00–13:00, 14:00–17:00

trešdiena 

8:00–13:00

22002549

aina.zelca@madona.lv

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava,

Kalsnavas pagasts,

Madonas novads

 

MARTA KALNIŅA

sociālā darbiniece

Lazdonas pagastā

pirmdiena

9:00–12:00, 13:00– 18:00

20234960 marta.kalnina@madona.lv

Meža iela 2, Lazdona,

Lazdonas pagasts,

Madonas novads

EVITA KIRILOVA

sociālās darbinieces

Liezēres pagastā

pirmdiena

8:30–12:00, 13:00–17:00

26692928

evita.kirilova@madona.lv 

„Ozolkalns”, Liezēre,

Liezēres pagasts,

Madonas novads

VĒSMA MASA

sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Lubānā

pirmdiena

8:00–12:30, 13:00–18:00

trešdiena

8:00–12:30, 13:00–16:00

piektdiena

8:30 – 12:30

20275661

vesma.masa@madona.lv

Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna,

Madonas novads

LINDA MIČULE

sociālās darbinieces p.i.

Lubānā

pirmdiena

8:30–12:30, 13:00–17:00

ceturtdiena

8:30–12:30

27843347, 64894581

Linda.micule@madona.lv

Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna,

Madonas novads

AIJA ZABLOCKA

sociālā darbiniece

Ļaudonas pagastā

pirmdiena

9:00 - 12:00 un 14:00 - 18:00

trešdiena 13:00 - 17:00

20255619 aija.zablocka@madona.lv

Dzirnavu iela 2, Ļaudona,

Ļaudonas pagasts,

Madonas novads

INĀRA MIŠKA

 sociālās palīdzības organizatore

Madonā

pirmdiena

9:00–12:00, 13:00–18:00

trešdiena

9:00–12:00

ceturtdiena

13:00–16:00

64807292

inara.miska@madona.lv

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

ĀRIJA GRAUMANE

sociālā darbiniece

Madonā

pirmdiena

9:00–12:00, 13:00–18:00

trešdiena

9:00–12:00

ceturtdiena

13:00–16:00

22045967 arija.graumane@madona.lv 

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

ANITA DAGNIJA GLAUDĀNE

sociālā darbiniece

Madonā

pirmdiena

9:00–12:00, 13:00–18:00

trešdiena

9:00–12:00

ceturtdiena

13:00–16:00

27875086

anita.glaudane@madona.lv

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

JEĻENA VASIĻJEVA sociālās darbinieces p. i. Madonā

trešdiena

9:00–12:00

ceturtdiena

13:00–16:00

64807292, 26373088 jelena.vasiljeva@madona.lv 

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

ZANDA ROĢE

sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Madonā

pirmdiena

9:00–12:00, 13:00–18:00

trešdiena

13:00–17:00

26452077

zanda.roge@madona.lv

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

IEVA REPŠA

sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Madonā

pirmdiena

9:00–12:00, 13:00–18:00

ceturtdiena

13:00–17:00

27885180, 64807293

ieva.repsa@madona.lv

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

MARTA KALNIŅA

sociālā darbiniece

Mārcienas pagastā

otrdiena

 9:00–18:00

ceturtdiena

9:00 - 13:00

20234960 marta.kalnina@madona.lv

Jaunā iela 1, Mārciena,

Mārcienas pagasts,

Madonas novads

IVETA ČULKOVA sociālās darbinieces p. i. Mētrienas pagastā  

pirmdiena

8:00–12:00, 13:00–17:00 ceturtdiena

8:00–12:00

28383670 iveta.culkova@madona.lv 

Mētru iela 1, Mētriena,

Mētrienas pagasts,

Madonas novads

IRINA MĀLNIECE

sociālā darbiniece

Ošupes pagastā

pirmdiena

8:00–12:00, 13:00–17:00

ceturtdiena

8:00–12:00

26474839 irina.malniece@madona.lv

Skolas iela 4, Degumnieki,

Ošupes pagasts,

Madonas novads

INĀRA MIŠKA

sociālā darbiniece

Praulienas pagastā

otrdiena

8:00–12:00,13:00–17:00

22021832 inara.miska@madona.lv 

Kalna iela 2, Prauliena,

Praulienas pagasts,

Madonas novads

STAŅISLAVA POMMERE

sociālā darbiniece

Sarkaņu pagastā

pirmdiena

9:00–17:30

ceturtdiena

9:00–16:00

26135128

stanislava.pommere@madona.lv

Biksēre, Biksēres ciems,

Sarkaņu pagasts,

Madonas novads

ALLA PIŅĶE

sociālā darbiniece

Vestienas pagastā

pirmdiena

8:00–12:00, 12:30–16:00

trešdiena

8:00–14:00

26471670 alla.pinke@madona.lv

Pagastmāja, Vestienas pagasts,

Madonas novads

ELĪNA ĀBOLA

Psiholoģe

 

22021673

elina.abola@madona.lv

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

GATIS LAIMIŅŠ

automobiļa vadītājs 

 

22305580

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.