Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Nodokļu maks. Reģ.Nr.90001823596

Norēķinu konts:    Swedbank, AS, konta  Nr.LV29HABA0551034669720, kods: HABALV22

                             SEB Banka, AS, konta Nr.LV31UNLA0550020652854, kods: UNLALV2X

 

Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā klientiem tiek piedāvāta patstāvīgo (ilglaicīgo) sociālo aprūpi un īslaicīgās aprūpes pakalpojumus uz laiku līdz 3 mēnešiem. Detalizētu informāciju par centrā sniegtajiem pakalpojumiem lūdzam skatīt sadaļā PAKALPOJUMI, kā arī iespējams iepazīties ar UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM.

 

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna

Tālrunis: 64894181

E-pasts: lubanasvsac@lubana.lv 

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t. +371 28374760

Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis: 64894381

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes nodaļā: Alīna Jelagina

Tālrunis: 64894181

E-pasts: soc.darbinieks@lubana.lv