Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība “Dienas aprūpes centrs “Eglāji”

Adrese: "Eglāji-1", Indrānu pag., Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: 28080582

Vadītāja: Dace Valaine

E-pasts: dace.valaine@lubana.lv

Sociālā darbiniece: Iveta Pērkone