Biedrība "Aborieši"

Biedrības ”Aborieši” sporta attīstības plāns

Adrese: Baznīcas iela 5, Lubāna, Madonas novads

Kontaktinformācija: Māris Valainis, marisvalainis@inbox.lv, tel. +371 26649344, www.lubanaspuse.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes: tūrisma aprīkojuma noma, akmens laikmeta apmetne, sportiskās aktivitātes, viduslaiku tematika, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

 

Biedrība "Aiviekstes ozoli"

Adrese: Krasta iela 6, Lubāna, Madonas novads

Kontaktinformācija: Māris Valainis, marisvalainis@inbox.lv, tel. +371 26649344, www.lubanaspuse.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes: sportiska dzīvesveida popularizēšana, distanču slēpošanas trase, inventāra noma, trenažieru zāle.

 

Biedrība "Akmeņu parks "Vaidavas"

Adrese: "Vaidavas", Indrānu pag., Madonas novads

Kontaktinformācija: vaidavas@inbox.lv, tel. +371 26565071, www.lubanaspuse.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes: tūrisms, akmeņu parks "Vaidavas", vēstures izpēte un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

 

Biedrība "Lubānas pensionāru biedrība "Cerība"

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads

Kontaktinformācija: ceribaolga@inbox.lv, tel. +371 29395811

Darbības virzieni un aktivitātes: pensionāru problēmu risināšana, labdarība, atbalsts sociāli atstumtiem cilvēkiem, organizē pieredzes apmaiņas pasākumus.

 

Biedrība "KRASC-LUBĀNA"

Adrese: Miera iela 5, Lubāna, Madonas novads

Kontaktiformācija: Laila Ozoliņa, lailaozolina@inbox.lv, tel. +371 29477942

Darbības virzieni un aktivitātes: kultūras pasākumu organizēšana, pieaugušo izglītība

 

Biedrība "Lubānas novada amatnieks"

Adrese: Tilta iela 5, Lubāna, Madonas novads

Kontaktinformācija: tel. +371 28395276, lubana.amatnieks@inbox.lvwww.lubanaspuse.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes: amatnieku darbības aktivizēšana un latviešu tradicionālo prasmju popularizēšana Lubānas novada iedzīvotājiem un tūristiem. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

 

Biedrība "Meirānieši"

Adrese: "Skola", Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads 

Kontaktinformācija: Dace Mežsarga, tel. +371 26482449, meiraniesi@inbox.lvwww.lubana.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes:

Projekti

Novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Visu paaudžu sadarbības veicināšana Lubānas novadā. Izglītības vides veidošana izglītības iestādēs, īstenojot izglītības atbalsta sistēmas funkciju kā individuālu atbalstu un institucionālu atbalstu izglītojamajiem Lubānas novadā. Daudzveidīgas izglītības, kas veicina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū cilvēka mūža garumā, nodrošināšana. Cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociālā riska grupu sociālās atstumtības mazināšana un integrācijas sabiedrībā veicināšana. Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana. Novada jauniešu iesaistīšana sabiedriskajā līdzdalībā.

 

Biedrība "Pedagogu un vecāku biedrība "No sirds uz sirdi""

Adrese: Brīvības iela 17, Lubāna, Madonas novads

Kontaktinformācija: tel. +371 26184023, nosirdsuzsirdi13@inbox.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes: mūžizglītības veicināšana, pašapziņas celšana, kultūras mantojuma saglabāšana, popularizēšana, mazināt sociālo atstumtību, veselīga dzīvesveida veicināšana, līdzekļu piesaiste no dažādiem fondiem.

 

 

Biedrība "Lubānas Puse"

Adrese: "Mazkalniņi", Indrānu pagasts, Madonas novads

Kontaktinformācija: tel. +371 29102399, e-pasts: lubanaspuse@gmail.com

Darbības virzieni un aktivitātes: attīstīt un stiprināt iedzīvotāju aktivitāti novada ekonomiskajā, politiskajā un sabiedriskajā dzīvē, aktualizēt un kopt latvisko dzīvesziņu, rūpēties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, organizēt un atbalstīt labdarības, kultūras, izglītojošos un sporta pasākumus, organizēt seminārus, lekcijas un cita veida apmācības, nometnes, savstarpējo pieredzes apmaiņu.

 

Biedrība "Vienā solī"

Adrese: "Gaidas", Indrānu pagasts, Madonas novads

Kontaktinformācija: tel. +371 26184802

Darbības virzieni un aktivitātes: sekmēt Meirānu ciema sociālās jomas, ekonomikas, kultūras, izglītības, tūrisma, sporta, atpūtas, sadzīves pakalpojumu un vides aizsardzības nozaru attīstību, Meirānu ciema un Lubānas novada visu paaudžu un sociālo grupu sadarbības veicināšana un integrēšana sabiedrībā, iesaistīšana pašu sabiedriskās dzīves un apkārtējās vides veidošanā, Meirānu ciema aizsargājamo un dabas ainavu apzināšana, sakopšana un atjaunošana, infrastruktūras uzlabošana, ciema un novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšana un popularizēšana. Tūristu piesaistīšana, sadarbojoties ar Meirānu lauksaimniekiem un amatniekiem.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.