Meirānu tautas namā vieni no skatītāju iemīļotākajiem pasākumiem ir aprīļa sākumā Humora vakars un novembra sākumā  - Mārtiņdienai veltīts pasākums, kad pulcējas dažādi kolektīvi, lai sadraudzētos, gūtu savstarpēju pieredzi un iepriecinātu skatītājus. Ļoti labi apmeklēts ir gada noslēguma pasākums.

Tautas namā darbojas 4 amatiermākslas kolektīvi:  vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rokraksti", vecākās  paaudzes tautisko deju kolektīvs „Meirāni”, amatierteātris „Zeltrači” un Meirānu tautas nama sieviešu deju grupa ”Magones”.


Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rokraksti"

Dejošana mums ir lielisks veids kā aizmirsties no ikdienas rutīnas un gūt pozitīvas emocijas! 

Kolektīva mākslinieciskā vadītāja: Lienīte Ozolniece

Kolektīvs dibināts: 

2018. gada 5. septembrī vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rokraksti”

2020. gada 3. februārī kolektīvs turpina darbību kā Meirānu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rokraksti” 

Kolektīva dibināšanas mērķis – iesaistīt ģimenes (vīru un sievu), lai veidotos kopīgas aktivitātes, intereses, kā arī jaunus dalībniekus bez priekšzināšanām, tā popularizējot latviešu tautas tradīciju un uzturot dzīvu latviešu tautas deju.

Kolektīva nosaukums “Rokraksti”: mēs esam ar savu “es”, personību, raksturu,  ir savs redzējums uz lietām, dzīves pieredze, kas veido katra dejotāja rokrakstu. 

Kolektīva moto, devīze: Dzīvo dzīvi dejodams!

Kolektīvs aktīvi piedalās dažādos pasākumos, koncertos novadā, ārpus novada robežām, kā arī veido savas koncertprogrammas:

16.11.2018. “100-gades” svētku koncerts Meirānu tautas namā

09.02.2019. Vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts “Deju kupenā” Kalnagravu tautas nams

09.03.2019. Kuplināts jauniešu deju kolektīvu koncerts “Draugu pulkā dejotprieks” Lubānas kultūras namā

06.04.2019. Tautas deju kolektīvu skate Lauteres kultūras namā

18.05.2019. Ģimenes dienai veltīts koncerts “Mana ģimene, mana mīļā saulīte” Meirānu tautas nams

06.07.2019. Kuplināts Aiviekstes svētku tautas deju kolektīvu koncerts “Lai sasaucamies un danci griežam”

09.11.2019. Mārtiņdienai veltīts koncerts Dzelzavas kultūras namā

15.11.2019. Svētku koncerts “Krāsaini sapņi pār mums” Meirānu tautas namā

30.11.2019. Senioru deju kopas “Varavīksne” 15 gadu jubilejas koncerts “Zelta druva” Lubānas pilsētas kultūras namā

11.01.2020. Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvu koncerts “Paldies” Meirānu tautas namā

08.02.2020. Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvu koncerts “Kalnā augšā” Kalnagravu tautas namā

17.07.2020. Meirānu tautas nama pašdarbības kolektīvu koncerts “Pašā vasaras viducī..” Meirānu tautas namā 

Kolektīva mēģinājumi Meirānu tautas namā:

Trešdien plkst. 20:00-22:00

Piektdien plkst. 20:00-22:00 

 

Saziņai: mākslinieciskā vadītāja Lienīte Ozolniece - 26450385


Meirānu Tautas nama sieviešu deju grupa "Magones"

Kolektīva vadītāja Aiva Caunīte (t. + 371 26363627)

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.30.

Meirānu Tautas nama sieviešu deju kopa „Magones”dibināta 2014.gada 29.aprīlī, kopā sanākot 10 dejotājām no Meirāniem un Lubānas. „Magones” ir dāmas labākajos gados – dzīvespriecīgas, radošas, atraktīvas.

Kopš 2015.gada „Magones” piedalās vidējās paaudzes sieviešu deju kopu festivālā „Spīganu dejas ezera atspulgā”, ik gadu gūstot panākumus jaunrades deju konkursā, kas notiek festivāla ietvaros. Kolektīva repertuārā ir dažādu autoru veidotas dejas, kas tiek aizgūtas no festivāla „Spīganu dejas ezera atspulgā” repertuāra, kā arī kolektīva vadītājas Ilzes un dalībnieces Aivas veidotas skatuves dejas.

2016. gadā kolektīvs sieviešu deju žanru popularizēja kruīza braucienā Rīga – Stokholma, bet 2017.gadā piedalījās 2. Starptautiskajā sieviešu deju kopu festivālā „Kaimiņ, nāc dejot!” Raplā, Igaunijā un  2018.gadā - Starptautiskā deju un mūzikas festivāla “Zaļākai Latvijai” noslēguma koncertā Cēsīs.

Dejotājas par sevi saka tā: „Katra esam ar savu „es”, bet kopā – jauks, draudzīgs kolektīvs, kas turpina pilnveidoties, mācīties no savām kļūdām un tiekties uz priekšu un augšu. Esam apņēmības pilnas un mūs nebaida grūtības!”


Amatierteātris "Zeltrači"

Kolektīva vadītāja Ilona Malahovska (t. +371 26825836)

Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās no plkst. 19.30

Kolektīvs savu darbību uzsācis 1991. gadā. Pirmais iestudējums - O. Lutsa "Kāpostgalva". Katru sezonu tiek iestudēti lielāki un mazāki darbi, ar kuriem dramatiskais kolektīvs ir viesojies Madonas, Rēzeknes, Gulbenes, Preiļu rajona kultūras namos.

Ar A. Niedzviedža "Trīsarpus atraitnes" darbu 2013. gada Madonas novada skatē iegūts otrās pakāpes diploms.

Šobrīd kolektīvā ir radošs process jaunu ideju realizēšanā.


Meirānu tautas nama senioru tautas deju kolektīvs "Meirāni"

Kolektīva vadītāja Laila Ozoliņa (t. + 371 29477942)

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 20.00

Kur Aiviekstes upe rāmi plūst, kur Latvijas armijas pulkveža Oskara Kalpaka varoņstāsts sākas, tur jau 21 gadus deju kolektīvs "Meirāni" tautas rakstus deju solī vij. Dejotprasme rādīta tuviem un tāliem - būts Lietuvā, Igaunijā, Šveicē un dažādos Latvijas novados. Dejotprieks mums dāvājis možu garu un iespēju atrast patiesus draugus. Kolektīvā vienmēr valda optimistisks gars – mūsu devīze: "... lai ilgāk jauki!"

Deju kolektīvs dibināts 1994. gada rudenī. Kolektīva vadītājs kopš tā dibināšanas - Zigfrīds Gora.

Meirānu tautas nams

Adrese: "Tautas nams", Meirānu ciems, Indrānu pagasts, Madonas novads,  LV-4826

Vadītāja: Inga Aizsilniece

Tālrunis: + 371 28307998

E-pasts: meiranutn@madona.lv 

Mājas lapa: www.lubana.lv  

Jaunākie notikumi

23
Jūn
Lubānas pilsētas estrādē
Rūdolfs Blaumanis "Skroderdienas Silmačos" Lomās: Antonija – Tija Žvagina Dūdars – Oskars Žvagins Tonija – Alīda Ārende Aleksis – Mārtiņš

23
Jūn
Lubānas pilsētas estrādē

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.