Lubānas pilsētas bibliotēkas nodaļas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubānas pilsētas bibliotēkas pieaugušo literatūras nodaļa

E-pasts: biblio.lubana@lubana.lv 

Vadītāja: Inguna Kaņepone

Darba laiks: P, O, T, C, Pkt. 10.00-18.00

                     S. 10.00-14.00 no 1.jūnija līdz 1.oktobrim sestdienās SLĒGTA

                     Sv. Brīvs

Lubānas pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa 

Vadītāja: Biruta Ēķe (t.64894691)

Darba laiks: P, O, T, C, Pkt. 10:00-18:00

                     S, Sv. Brīvs

E-pasts: biblio.lubana@lubana.lv 

Vadītāja: Inguna Kaņepone

Darba laiks: P, O, T, C, Pkt. 10.00-18.00

                     S. 10.00-14.00

                     Sv. Brīvs


Lubānas pilsētas bibliotēkas pakalpojumi 

Nozaru literatūra, daiļliteratūra, bērnu literatūra, bezmaksas interneta resursu izmantošana, SBA (starpbibliotēku abonements), uzziņu sniegšana. 


Akreditācija 

2019. gadā ar Latvijas Bibliotēku padomes lēmumu Lubānas pilsētas bibliotēka tiek atkārtoti akreditēta. 
(Akreditācija: 17.09.2019., Apliecības Nr. 151B).

Bibliotēkas nolikums

Lubānas pilsētas bibliotēkas maksas pakalpojumi

Lubānas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi

Lubānas pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības politika 2019.-2021. gadam

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma vai jebkādiem citiem nosacījumiem.

Bibliotēka dibināta 1924. gadā.

2007. gadā Lubānas bibliotēka akreditācijas procesa rezultātā ieguvusi vietējās nozīmes bibliotēkas statusu, kas ir piešķirts uz pieciem gadiem.

(Akreditācija: 27.09.2007., Apliecības Nr. 151).

2013. gadā ar Latvijas Bibliotēku padomes lēmumu Lubānas pilētas bibliotēka tiek atkārtoti akreditēta.

(Akreditācija: 26.09.2013., Apliecības Nr. 151A).

2010. gadā novada bibliotēku sistēmas reorganizācijas rezultātā Lubānas pilsētas bibliotēkai tiek pievienota Lubānas pilsētas Bērnu bibliotēka (tagad „Bērnu literatūras nodaļa”) un Lubānas novada Indrānu bibliotēka (Tagad „Lubānas pilsētas ārējais apkalpošanas punkts „Baloži””. Savukārt 30.12.2020. domes sēdē tika nolemts slēgt Lubānas pilsētas ārējo apkalpošanas punktu „Baloži". Tiek plānots ieviest mājapkalpošanas pakalpojumu pēc pieprasījuma 1 reizi mēnesī).

No 2003. gada bibliotēkā darbojas lasītāju klubs "Lubānieši", kas kļuvis par nevalstisko organizāciju. Klubs ir atvērta institūcija jebkuram novada iedzīvotājam, kuram tuvi kluba mērķi:

- lasīšana kā ģimenes vērtība, 

- ievērojamu novadnieku piemiņas saglabāšana, 

- pieaugušo izglītība.

Jaunās grāmatas Lubānas pilsētas bibliotēkā

"Bibliotēkas pamatrādītāji"

 

 

 2018

2019

2020

% salīdzinot ar iepr. gadu

 Lietotāju skaits

765

788

781

 +3%; -0,9%

 t. sk. bērni

192

215

181

 +12%; -15,8%

 Bibliotēkas apmeklējums

10852

11469

9205

 +5,7%;-19,7%

 t. sk. bērni

3603

4127

2701

+14,5%;-34%

 Virtuālais apmeklējums

4677

4971

4823

 +6,29%;-2,98

 Izsniegums kopā

18108

16406

16305

 -9,4%;-0,6%

 t. sk. grāmatas

10454

10155

11270

 -2,8%;+11%

 t. sk. periodiskie izdevumi

7622

6251

5034

 -18%;-11%

 t. sk. bērniem

2389

2224

2446

 -6,9%;+10%

 Bibliotekārais aptvērums % no   iedz. skaita pagastā, pilsētā,   reģionā

43%

45%

44,6%

 

 t. sk. bērni līdz 18 g.

53%

65%

74%

 

 Iedzīvotāju skaits apkalpošanas teritorijā

1782

1768

1749

-0,8%;-1,07%

 

 

 

Lubānas pilsētas bibliotēka

Reģ.Nr.: 50900015611

Adrese: Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, Madonas novads, LV- 4830

Vadītāja: Inguna Kaņepone

Tālrunis: 64894281

E-pasts: biblio.lubana@lubana.lv 

Jaunākie notikumi

25
Sep
Lubānas pilsētas klubā
Ieejas maksa - 3 EUR

25
Sep
Lubānas jaunajos kapos