Lubānas novada Jauniešu domes sastāvs 2019: 

Vadītājs – Loreta Māliņa;

Vadītāja vietnieks – Edijs Gutāns; 

Protokolists – Samanta Zviedre; 

Sabiedrisko attiecību koordinators – Dita Stērniniece; 

Kultūras jautājumu koordinators – Uģis Mihelsons;

Sporta, vides un veselības jautājumu koordinators – Mārcis Mihelsons;

Izglītības un attīstības jautājumu koordinators – Elīna Stoļere;

Dalībnieks – Tīna Kraukle.

_________________________________________________________________________________________________________

Lubānas novada Jauniešu domes sastāvs 2018:

Vadītājs: Uģis Mihelsons

Vadītāja vietnieks:  Loreta Māliņa

Sabiedrisko attiecību koordinators: Baiba Ķevere

Kultūras jautājumu koordinators: Zanda Kočāne

Sporta, vides un veselības jautājumu koordinators: Dita Stērniniece

Izglītības un attīstības jautājumu koordinators: Alma Elīze Ezeriņa

Ance Stafecka

Elīna Stoļere

Mārcis Andris Mihelsons

Edijs Gutāns

Kristiāna Fjodorova

Annija Jace 

Lubānas novada jauniešu domes nolikums

Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes Jauniešu centrs

Adrese: Oskara Kalpaka 4-4, Lubāna, Madonas novads LV-4830

Jaunatnes lietu speciāliste: Elīza Kočāne

Telefons: 27860066

E-pasts: jc@lubana.lv

https://twitter.com/@LubanasJC

https://www.facebook.com/pages/Lubānas-novada-jauniešu-centrs 

https://www.instagram.com/lubanasjauniesi/

Darba laiks:

Trešdiena 10:00 - 18:00

Ceturtdiena 09:00 - 18:00

Piektdiena 09:00 - 18:00

Sestdiena 10:00 - 14:00