Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes jauniešu centrs

Centra mērķis ir veicināt Lubānas novada jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.


Lubānas novada jauniešu centra nolikums

Lubānas novada jauniešu domes nolikums

Lubānas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2013.-2018.gadam

Jauniešu centrā ikviens Lubānas vai Indrānu pagasta jaunietis var īstenot savas idejas, organizējot dažādus pasākumus, konkursus, akcijas u.c. aktivitātes sevis pilnveidošanai, jaunu prasmju apgūšanai un iespēju sniegšanai gan sev, gan citiem Lubānas novada iedzīvotājiem, kā arī iegūt jaunus draugus un kontaktus; atrast domubiedrus un kopā lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Jauniešu centrā organizējam pasākumus, koordinējam starpnovadu, reģionu un valsts mēroga konkursus, nodrošinām apmācības un seminārus, gatavojam koncertus, projektus, piedalāmies jaunatnes forumos, veicinām starptautisko sadarbību un brīvprātīgo darbu.

Dalībnieku vecums: 13-25 gadiem

Jaunatnes lietu speciāliste: Ilva Krauja

Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes Jauniešu centrs

Adrese: Oskara Kalpaka 4-4, Lubāna, Madonas novads LV-4830

Jauniešu centra vadītāja: Ilva Krauja

Telefons: 27860066

E-pasts: jc@lubana.lv

https://www.facebook.com/LubanasJauniesi 

https://www.instagram.com/lubanasjauniesi/

Darba laiks:

Pirmdiena - 10:00 - 18:00

Otrdiena - 10:00 - 18:00

Trešdiena - 10:00 - 18:00

Ceturtdiena - 10:00 - 18:00

Piektdiena - slēgts

Sestdiena - 8:00 - 16:00

Svētdiena - slēgts