Jaunumi PII "Rūķīši"

Bezmaksas vietnes:

  • Cirkulis – krāsojamās lapas, puzles u. c.;
  • Māci un mācies – mācību spēles latviešu valodas apguvei;
  • Pasakas – alfabēts, spēles, audiopasakas, teikas, krāsojamās lapas, pasaku kino;
  • Bērnistaba – interaktīva krāsošana, krāsojamās lapas, animāciju filmas, burti, cipari, puzles, pulkstenis, citi interaktīvi mācību materiāli;
  • Lasāmkoks – mācību spēles: burti, vārdu mīklas, cipari;
Lasīt tālāk ...

2020.g. 27. oktobrī PII "Rūķīši" tika izdots vadītājas rīkojums izglītojamo vecākiem, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 360" Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" no 09.06.2020, ka iestādi apmeklēt drīkst tikai ar maskām (medicīniskās un auduma maskas, respiratori) un, ka izglītojamos uz iestādi ar 2020.g. 28. oktobri drīkst atvest un izņemt tikai māte, tēvs, aizbildnis.

Lasīt tālāk ...

 Lubānas PII "Rūķīši" piedalījās apjomīgā projektā "Uzkopsim dzīvībai draudzīgi", kas tapis ar uzņēmuma SIA "Greenwalk" un biedrības "Dzīvosim zaļi" atbalstu.

Lasīt tālāk ...
Lubānas PII "Rūķīši"
Reģ.Nr.: 4401900092 
Adrese: Brīvības ielā 17, Lubāna, Lubānas novads, LV – 4830
Vadītāja: Astrīda Soma
Telefons: 64807532
E-pasts: rukisi@lubana.lv

Jaunākie notikumi

21
Jūn
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

06
Jūl
Otrdien, 6. jūlijā (pārcelts no 2. jūlija), Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas