Lubānas PII „Rūķīši” dienas gaita 2023./2024. mācību gadā

    

Laiks          

Organizācija

Programma

7.00-8.30

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, patstāvīgais darbs, rotaļas, vērojumi, pārrunas, rīta vingrošana

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.Veselības un fiziskās aktivitātes caurviju prasmju nostiprināšana atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

8.30-8.45

Gatavošanās brokastīm. Brokastis.

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

8.45-9.00

9.00-9.10

Pašapkalpošanās,higiēnas un estētisko prasmju apguve.

Rīta sarunas

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma caurviju prasmju attīstīšana

9.10-10.20

 

  10.00

Rotaļnodarbības telpā un dabā. Organizēt un pašvadīt prasmes sarunāties, saprasties un sadarboties. Radošas rotaļas. Elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana māc. procesā(1xd.līdz 15 min.)

Skolas auglis.Piens

Attīstīt sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, kā arī digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

10.00-12.25

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sporta spēles, radošās rotaļas, pamatkustību nostiprināšana . 

Attīstīt sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, kā arī veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes 

11.20-12.20

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

11.30-12.45

Pusdienas

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

12.00-15.10

Gatavošanās pēcpusdienas atpūtai. Pēcpusdienas atpūta.(ģērbšanās, zobu tīrīšana)

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

15.10-15.30

Celšanās, ģērbšanās, gatavošanās pēcpusdienas aktivitātēm.

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

15.30-15.45

Radošās rotaļas, darbs, individuālasi dabs ar bērniem. Sadzīves iemaņu veidošana.Pulciņu nodarbības. Gatavošanās launagam

Attīstīt sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, kā arī digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

15.30-16.00

Launags

Pašizziņas  un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

16.00-17.50

Bērnu patstāvīgā darbība, individuālais darbs, radošās rotaļas. Pulciņu nodarbības. Pastaiga, pārrunas un konsultāciju sniegšana vecākiem.

Attīstīt sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, kā arī digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

17.50-18.00

Grupas sakārtošana. Iestādes slēgšana.

 

Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"
Reģ.Nr.: 40900015164
Adrese: Brīvības ielā 17, Lubāna, Madonas novads, LV – 4830
E-pasts: 
lubanasrukisi@madona.edu.lv
Vadītāja: Ina Gutāne
Telefons:  25620289
E-pasts: ina.gutane@madona.edu.lv

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.