Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes rekvizīti nodevas nomaksai 

Reģ nr. 40900036734

AS Swedbank, kods: HABALV22

Konts: LV64HABA0551033331460

AS SEB banka, kods: UNLALV2X 

Konts: LV43UNLA0050019786428

AS Citadele banka, kods: PARXLV22

Konts: LV90PARX0012454500001

Saņemto būvniecības iesniegumu - uzskaites karšu reģistrācija 
 
Būvniecības ieceres no 01.10.2014. Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novados 
 

Nr.

p.k.

Iesniegšanas datums

Plānoto būvdarbu

veikšanas vieta

Būvniecības veids un būves plānotā funkcija

Pieņemtais lēmums

1.

12.06.2013.

No Brīvības ielas 3 līdz Oskara Kalpaka     ielai 12;
No Skolas iela 9 līdz Brīvības ielai 9;
No Skolas iela 9 līdz Brīvības ielai 17;
Lubānā, Lubānas novadā

Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija (siltumtrase)

13.06.2013.
Izsniegts PAU

2.

18.07.2013.

"Arklupe", Indrānu pagasts, Lubānas novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

18.06.2013. Izsniegts PAU

3.

29.08.2013.

Lidlauks, Indrānu pagasts, Lubānas novads

0.4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-42466 L-1

29.08.2013. Izsniegts PAU

4.

03.09.2013.

"Vētraines", Ozoli, Indrānu pagasts, Lubānas novads

Saimniecības ēkas un kūts rekonstrukcija

05.09.2013. Izsniegts PAU

5.

03.09.2013.

Lubānas iela 8, Lubāna, Lubānas novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

05.09.2013. Izsniegts PAU

6.

05.09.2013.

Baznīcas iela 1, Lubāna, Lubānas novads

Saimniecības ēkas jaunbūve

05.09.2013. Izsniegts PAU

7.

01.10.2013.

"Lāni" un "Vairogi", Indrānu pagasts, Lubānas novads

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija

03.10.2013. Izsniegts PAU

8.

15.11.2013.

Stacijas iela 12, Lubāna, Lubānas novads

Šķūņa rekonstrukcija

21.11.2013. Izsniegts PAU

9.

30.01.2014.

Cesvaines iela 3, Lubāna, Lubānas novads

Nojumes jaunbūve

30.01.2014. Izsniegts PAU

10.

19.03.2014.

Latgales iela 11, Lubāna, Lubānas novads

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija

20.03.2014. Izsniegts PAU

11.

05.06.2014.

Klānu iela 3, Lubāna, Lubānas novads

Auto mazgātavas – nojumes jaunbūve

05.06.2014. Izsniegts PAU

12.

16.06.2014.

"Upmaļi 2", Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads

Kūts rekonstrukcija par saimniecības ēku

19.06.2014. Izsniegts PAU

13.

17.07.2014.

"Meldri", Indrānu pagasts, Lubānas novads

Graudu kaltes un uzglabāšanas torņa jaunbūve

17.07.2014. Izsniegts PAU

14.

17.07.2014.

"Tenenbergi", Indrānu pagasts, Lubānas novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

17.07.2014. Izsniegts PAU

15.

17.07.2014.

Skolas iela 9, Lubāna, Lubānas novads

Katlu mājas rekonstrukcija un Šķeldas noliktavas jaunbūve

17.07.2014. Izsniegts PAU

16.

24.07.2014.

"Akmentiņi", Indrānu pagasts, Lubānas novads

20 un 0.4 kV EPL rekonstrukcija

24.07.2014. Izsniegts PAU

 

Būvprojektu, kuri iesniegti akceptēšanai iesniegumu reģistrācija

 

Nr.

p.k.

Iesniegšanas datums

Plānoto būvdarbu veikšanas vieta

Būvniecības veids un būves plānotā funkcija

Pieņemtais lēmums

1.

25.06.2013.

"Brūklenāji", Indrānu pagasts, Lubānas novads

Kūts - šķūņa rekonstrukcija par saimniecības ēku

27.06.2013.
būvprojekts akceptēts ar Nr. 29/4-5.1

2.

07.08.2013.

"Ezernieki", Indrānu pagasts, Lubānas novads

Viesu mājas jaunbūve

15.08.2013.
būvprojekts akceptēts ar Nr. 38/4-5.1

3.

17.09.2013.

"Lidlauks", Indrānu pagasts, Lubānas novads

0.4kV EPL rekonstrukcija pie TP-4466, L-1

17.09.2013.
būvprojekts akceptēts ar Nr. 49/4-5.1

4.

17.10.2013.

"Vētraines", Ozoli, Indrānu pagasts, Lubānas novads

Kūts un šķūņa rekonstrukcija

17.10.2013.
būvprojekts akceptēts ar Nr. 51/4-5.1

5.

17.10.2013.

Rugāju iela 9, Lubāna, Lubānas novads

Lauksaimniecības mašīnu tehnikas novietnes un laukuma jaunbūve II kārta

17.10.2013.
būvprojekts akceptēts ar Nr. 52/4-5.1

6.

06.11.2013.

Meirāni, Indrānu pagasts un Lubāna, Lubānas novadā

Optiskā kabeļa kanalizācijas jaunbūve

08.11.2013.
būvprojekts akceptēts ar Nr. 58/4-5.1

7.

10.04.2014.

"Priedkalniņi", Indrānu pagasts, Lubānas novads

Kūts-šķūņa rekonstrukcija par saimniecības ēku

10.04.2014.
būvprojekts akceptēts ar Nr. 09/4-5.1

8.

30.04.2014.

Cesvaines iela 3, Lubāna, Lubānas novads

Nojumes jaunbūve

30.04.2014.
būvprojekts akceptēts ar Nr. 11/4-5.1

9.

22.05.2014.

Skolas un Brīvības ielas, Lubāna, Lubānas novads

Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija

22.05.2014.
būvprojekts akceptēts ar Nr. 17/4-5.1

10.

14.08.2014.

"Akmentiņi", Indrānu pagasts, Lubānas novads

20 un 0.4 kV EPL rekonstrukcija

14.08.2014.
būvprojekts akceptēts ar Nr. 34/4-5.1

11.

25.09.2014.

Klānu iela 3, Lubāna, Lubānas novads

Automazgātavas – nojumes jaunbūve

25.09.2014.
būvprojekts akceptēts ar Nr. 44/4-5.1

 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801

Tālrunis/fakss: 648 22374 

Vadītāja: Iveta Meļehova

Tālrunis: +371 29422298

Arhitekte: Silvija Šīre

Tālrunis:  +371 28371721

Būvinspektors: Andris Garančs

Tālrunis: +371 29244474