Lubānas novada bāriņtiesa

Reģ.Nr.: 40900015639

Adrese: Tilta iela 11- 1. stāvs, Lubāna, Madonas novads, LV – 4830

Priekšsēdētāja: Anda Vaska

Tālrunis: 64820920; 25442415

E-pasts: barintiesa@lubana.lv; anda.vaska@lubana.lv