Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900036734), Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads, aicina darbā īpašuma uzturēšanas nodaļā traktoristu - remontatslēdznieku (profesiju klasifikatora kods 8341 06).

Prasības pretendentam:

 • Traktortehnikas vadītāja apliecība ar kategoriju TR1 un/vai TR2;
 • amata kompetencei atbilstoša darba pieredze;
 • Prasme veikt ikdienišķus traktortehnikas apkopju un remontdarbus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība (vēlams).

Galvenie pienākumi:

 • Vadīt un apkalpot traktortehniku.
 • Laikus veikt tehnikas apkopi, remontdarbus.
 • Savlaicīgi diagnosticēt plašākus tehnikas defektus un ziņot par tiem tiešajam vadītājam.
 • Nodrošināt degvielas, smērvielu un rezerves daļu ekonomisku un racionālu izlietojumu.
 • Veikt dažāda veida darbus pārvaldes komunālajā saimniecībā, saskaņā ar tiešā vadītāja norādēm.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves gājuma apraksts (CV)
 • izglītības dokumentu kopijas

Papildu informācija:

 • mēnešalga 750,00 EUR (bruto)
 • normāls darba laiks (40 h nedēļā)
 • sociālās garantijas

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi Lubānas apvienības pārvaldē, Tilta ielā 11, Lubānā, Madonas novadā, LV-4830 vai iesūtīt e-pastā lubana@madona.lv.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022.gada 28. janvāra plkst.16.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.


 Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900036734), Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads, aicina darbā īpašuma uzturēšanas nodaļā santehniķi, remontstrādnieku (profesiju klasifikatora kods 7126 01).

Prasības pretendentam:

 • vismaz vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • amata kompetencei atbilstoša darba pieredze;
 • Pieredze vispārceltnieciskajos un sanitārtehniskajos darbos;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība (vēlams).

Galvenie pienākumi:

 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošana un remonts;
 • WC podu, skalojamo tvertņu, krānu, izlietņu u.t.t. remonts un nomaiņa;
 • Ēku un iekštelpu vienkāršu remontdarbu veikšana;
 • Citu darbu veikšana saskaņā ar tiešā vadītāja rīkojumu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves gājuma apraksts (CV)
 • izglītības dokumentu kopijas

Papildu informācija:

 • mēnešalga 750,00 EUR (bruto)
 • normāls darba laiks (40 h nedēļā)
 • sociālās garantijas

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi Lubānas apvienības pārvaldē, Tilta ielā 11, Lubānā, Madonas novadā, LV-4830 vai iesūtīt e-pastā lubana@madona.lv.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022.gada 28. janvāra plkst.16.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.


Madonas novada Sociālais dienests aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU Lubānā

 Prasības pretendentam: 

 • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • prasme pārzināt un pielietot sociālo jomu reglamentējošos normatīvos aktus;
 • prasme patstāvīgi organizēt darbu un pieņemt lēmumus (arī nestandarta situācijās);
 • spēja strādāt komandā;
 • labas saskarsmes spējas un precizitāte;
 • labas iemaņas darbā ar datorprogrammām (MS Office standartprogrammas un pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA));
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts. 

Galvenie amata pienākumi:

 • sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • sociālais darbs ar trūkumā nonākušām personām;
 • personu vai to likumisko pārstāvju informēšana un konsultēšana par tiesībām saņemt sociālo palīdzību  un  sociālos  pakalpojumus,  kā  arī  par  to  saņemšanas nosacījumiem, kārtību un līdzdarbības pienākumiem;
 • vajadzību un sociālo problēmu identificēšana, to risināšana;
 • resursu un pakalpojumu piesaistīšana darba procesā;
 • starpinstitucionālās sadarbības veidošana;
 • lietu veidošana, darbs ar datubāzi.

Piedāvājam: 

 • darba samaksu bruto 875,00 EUR;
 • normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas. 

Pieteikšanās līdz 2022. gada 4. februāra plkst. 15.00.

Pieteikumu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas iesniegt Madonas novada Sociālajā dienestā Blaumaņa ielā 3, Madonā vai nosūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@madona.lv.


Madonas novada pašvaldība aicina darbā Lubānas sociālās aprūpes centra vadītāju

Prasības pretendentam:

 • 2. līmeņa augstākā izglītība;
 • pieredze vadības darbā;
 • labas  prasmes strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • augstākā līmeņa latviešu valodas zināšanas (personām, kurām latviešu nav dzimtā, valodas prasmei jāatbilst augstākajam, C2, līmenim);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Galvenie veicamie pienākumi:

 • plānot un vadīt sociālās aprūpes centra darbību, nodrošinot darba nepārtrauktību;
 • plānot iestādes budžetu;
 • atbildēt par finanšu un materiālo līdzekļu likumīgu, racionālu un lietderīgu izmantošanu;
 • nodrošināt iestādes lietvedības kārtošanu, darbinieku un klientu lietu pareizu iekārtošanu, glabāšanu tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
 • nodrošināt statistikas atskaišu sagatavošanu un nodošanu noteiktajā termiņā;
 • noteikt darbinieku pienākumus un nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanu;
 • psiholoģiska noturība un laipna attieksme pret klientiem.

Piedāvājam:

 • darba samaksu bruto 1100,00 EUR;
 • normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas.

Pieteikumu, motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt Madonas novada pašvaldības Sociālajā dienestā Blaumaņa ielā 3, Madonā vai sūtot elektroniski, e-pasts: socialais.dienests@madona.lv, līdz 04.02.2022. plkst. 15.00.


 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Madonas novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr. 64860090; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.