Vidzeme iekļauj

 

Deinstitucionalizācijas ietvaros tiek plānota sociālās aprūpes iestādēs mītošo klientu vajadzību izpēte un individuālajām vajadzībām atbilstošas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība pašvaldībās, speciālistu apmācība jaunu pakalpojumu sniegšanā, kā arī dažādi citi pasākumi, lai pārtrauktu klientu ievietošanu institūcijās, piedāvājot alternatīvus pakalpojumus. Jāpiemin gan, ka sagatavot dzīvei sabiedrībā paredzēts tikai tos klientus, kuri, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada beigām.

Projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/003

Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. 

Nosaukums

Vidzeme iekļauj

Vadošais partneris

Vidzemes plānošanas reģions

Programma Eiropas Sociālais fonds

Partneri

 1. Alūksnes novada pašvaldība;
 2. Amatas novada pašvaldība;
 3. Apes novada pašvaldība;
 4. Beverīnas novada pašvaldība;
 5. Burtnieku novada pašvaldība;
 6. Cesvaines novada pašvaldība;
 7. Cēsu novada pašvaldība;
 8. Ērgļu novada pašvaldība;
 9. Gulbenes novada pašvaldība;
 10. Jaunpiebalgas novada pašvaldība;
 11. Kocēnu novada pašvaldība;
 12. Līgatnes novada pašvaldība;
 13. Lubānas novada pašvaldība;
 14. Madonas novada pašvaldība;
 15. Mazsalacas novada pašvaldība;
 16. Naukšēnu novada pašvaldība;
 17. Pārgaujas novada pašvaldība;
 18. Priekuļu novada pašvaldība;
 19. Raunas novada pašvaldība;
 20. Rūjienas novada pašvaldība;
 21. Smiltenes novada pašvaldība;
 22. Strenču novada pašvaldība;
 23. Valkas novada pašvaldība;
 24. Valmieras pilsētas pašvaldība;
 25. Varakļānu novada pašvaldība;
 26. Vecpiebalgas novada pašvaldība;
 27. Reliģiskā organizācija “Pestīšanas armija”;
 28. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija;
 29. Nodibinājums “Fonds Grašu Bērnu Ciemats”;
 30. Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Latgale”;
 31. Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Vidzeme”.

Mērķis

Palielināt Vidzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.

Pasākumi

 • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;
 • Deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde;
 • VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) reorganizācijas plānu izstrāde;
 • VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Vidzemes plānošanas reģiona personām ar GRT;
 • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT);
 • Speciālistu apmācība;
 • Informatīvi un izglītojoši pasākumi.

Rezultāti

 • Individuālo vajadzību izvērtējumi un atbalsta plāni;
 • DI plāns;
 • VSAC un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde;
 • Sagatavotas personas ar GRT pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • Īstenoti sabiedrībā balstīti pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģiona personām ar GRT;
 • Īstenoti sabiedrībā balstīti pakalpojumi bērniem ar FT;
 • Apmācīti speciālisti;
 • Informatīvi un izglītojoši pasākumi.

Budžets

Projekta kopējais budžets - 10 775 249,00 EUR

Ieviešanas laiks

01.12.2015. – 31.12.2023.

Papildu informācija par DI procesu Latvijā

Labklājības ministrijas tīmekļa vietne

 

Aktualitātes projektā

Kontaktpersona

Ina Miķelsone

Mob.tālr. 29289487

E-pasts: ina.mikelsone@vidzeme.lv