Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks (vēlētāju apvienība "Mūsu mājas rītdienai")

Kontaktinformācija: tālrunis: +371 64894044, e-pasts: talis.salenieks@lubana.lv

Pieņemšana: Pirmdienas, plkst. 11:00-17:30, Tilta ielā 11, Lubānā


 

Domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Peilāne ( vēlētāju apvienība "Mūsu mājas rītdienai")

Kontaktinformācija: tālrunis: +371 29215284

Pieņemšana: Katra mēneša 2. trešdiena, plkst.14:00-16:00, Lubānas vidusskolā, Krasta ielā 6, 24. kabinetā


Lubānas novada domes deputāti 


INGUNA KAŅEPONE (vēlētāju apvienība "Kopā varam vairāk")

Pieņemšana: Lubānas pilsētas bibliotēkā, Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā


 

GUNTIS KLIKUČS (vēlētāju apvienība "Mūsu mājas rītdienai")

Pieņemšana: Katra mēneša pirmā otrdiena, plkst.9:00-13:00, Baznīcas ielā 6, 2. stāvā, Lubānā


 

RUDĪTE KOLĀTE (vēlētāju apvienība "Mūsu mājas rītdienai")

Pieņemšana: Katra mēneša pirmā trešdiena plkst.10:00-14:00, Lubānas Mākslas skolā, Tilta iela 5, Lubānā


 

LANA KUNCE (vēlētāju apvienība "Mūsu mājas rītdienai")

Pieņemšana: Katra mēneša otrā otrdiena, plkst.14:00-16:00, Meirānu Kalpaka pamatskolā, Meirānos


 

SANDRA VALAINE (vēlētāju apvienība "Mūsu mājas rītdienai") 

Pieņemšana: Katra mēneša pēdējā piektdiena, no plkst.10:00–12:00 Lubānas novada amatnieku centrā, Lubānā


AINĀRS SPRIDZĒNS (vēlētāju apvienība "Kopā varam vairāk") 

 


 

LAILA OZOLIŅA (vēlētāju apvienība "Mūsu mājas rītdienai")

Pieņemšana: Katra mēneša pirmā pirmdiena, plkst.10:00-12:00, SIA "LOG Birojs" biroja telpās, Tilta iela 5, Lubānā 

 

 

Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Tālrunis: 64894434, e-pastslubana@madona.lvmājaslapawww.lubana.lv 

Darba laiks: Pirmdiena 8.00 - 12.30   13.30 - 18.00

                     Otrdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                     Trešdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                     Ceturtdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                     Piektdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 16.30

 


 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Tālrunis: 66954828, 64894091, 

                Klientu apkalpošanas speciāliste - Lita Žeiere

e-pastslubana@pakalpojumucentri.lv

              sniegtie pakalpojumi

Darba laiks:  Pirmdiena 8.00 - 12.30   13.30 - 18.00

                      Otrdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                      Trešdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                      Ceturtdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                      Piektdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 16.30

 

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām
izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

 

Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes rekvizīti

Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads LV-4830

Reģ. nr. 40900036734

  

 

AS Swedbank
kods: HABALV22
Konts: LV64HABA0551033331460

 

 

AS SEB banka
kods: UNLALV2X 
Konts: LV43UNLA0050019786428

 

AS Citadele banka
kods: PARXLV22
Konts: LV90PARX0012454500001


 Tālruņu numuri Lubānas apvienības pārvaldē

 

Vadība

 

Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes vadītājs

Tālis Salenieks

64894044

29165733

talis.salenieks@madona.lv 

 

Amata nosaukums/iestāde

Vārds, uzvārds

Fiksētā tālruņa Nr.

Mobilā tālruņa Nr.

e-pasts/
pieņemšanas laiks

 

 

Lubānas apvienības pārvaldes administrācija

 

Izpilddirektors

Ivars Bodžs

64894941

26165144

ivars.bodzs@lubana.lv

Galvenā grāmatvede

Ingrīda Logina

64894388 

 

ingrida.logina@lubana.lv 

Grāmatvede

Jolanta Kočāne

64894591

 

jolanta.kocane@lubana.lv

Grāmatvede

Līga Birziņa

64894171

 

liga.birzina@lubana.lv

Grāmatvede

Daina Nagle

64894591

 

daina.nagle@lubana.lv

Kancelejas vadītāja

Sandra Līcīte

64894434

 

sandra.licite@lubana.lv  

Attīstības daļas vadītājs

Egils Rēvelis

64894941

26482016

egils.revelis@lubana.lv

Sekretāre

Lita
Žeiere

64894091

 

lita.zeiere@lubana.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste

Dace Almane

64894491

 

dace.almane@lubana.lv

Īpašuma apsaimniekošanas speciālists

Guntis Stalbovs

64894491

26110463

guntis.stalbovs@lubana.lv

Izglītības darba speciāliste

Dace Mežsarga

 

25623047

izglitiba@lubana.lv
Pirmdienās 10:00-16:00, 2. stāvā 10.kabinetā

Laikraksta "Lubānas Ziņas" redaktore

Mājaslapa www.lubana.lv

Ligita Pētersone

64820919

28331185

ligita.petersone@lubana.lv 

admin@lubana.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mājaslapa 
www.lubana.lv

Renāte Čačka

  22409640

renate.cacka@lubana.lv

admin@lubana.lv

Juriskonsults 

Andris Kļaviņš

64894434

28633006

andris.klavins@lubana.lv

Kultūras darba speciāliste

Ilze Kraukle

 

26374962

ilze.kraukle@lubana.lv

Vides dizaina speciāliste

Tamāra Tiltiņa

 

26352423

tamara.tiltina@lubana.lv

Sporta pasākumu organizators

Māris Valainis

 

26649344

maris.valainis@lubana.lv

 

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzības speciālists

Uldis Vītoliņš

 

20384844

Uldis.vitolins@gmail.com

 

Lubānas novada bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Anda Vaska

64820920

25442415

barintiesa@lubana.lv
anda.vaska@lubana.lv

 

Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nod. vadītājas p.i.

Sandra Līcīte

64894434

 

dzimts@lubana.lv

 

Lauku attīstības konsultants

Lauku attīstības speciāliste

Astrīda Ikauniece

64894491

28395276

astrida.ikauniece@llkc.lv

 

Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādes

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja

Astrīda Soma

64807532

 

rukisi@lubana.lv

Lubānas vidusskolas direktore

Iveta Peilāne

 

29215284

lubana.skola@lubana.lv

Lubānas vidusskolas kancelejas vadītāja

Janīna Leice

64860862

 

lubana.skola@lubana.lv

Lubānas Mākslas skolas direktore

Rudīte Kolāte

 

26633770

makslasskola@lubana.lv


Lubānas novada pašvaldības kultūras iestādes

Lubānas kultūras nams –
direktore

Velga Puzule

64894016

26594314

kulturasnams@lubana.lv

Meirānu tautas nams –
vadītāja

Inga Aizsilniece

 

28307998

meiranutn@lubana.lv

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs – vadītāja

Ilze Kraukle

 

26374962

ilze.kraukle@lubana.lv

Lubānas pilsētas bibliotēka –
vadītāja

Inguna Kaņepone

64894281

 

biblio.lubana@lubana.lv

Lubānas pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa – vadītāja 

Biruta Ēķe

64894691

 

biblio.lubana@lubana.lv

Meirānu bibliotēka – vadītāja

Dina Sestule

64829640

 

meiranubibl@lubana.lv

Lubānas novada jauniešu centrs –
jaunatnes lietu speciāliste

Elīza Kočāne

 

27860066

jc@lubana.lv

 

Lubānas novada sociālais dienests

Lubānas novada sociālā dienesta
direktore

Inese Lībere

64894581

28374760

lubanasvsac@lubana.lv

Direktores vietniece

Vija Bandere

64894381

 

soc.dienests@lubana.lv

Vecākā sociālā darbiniece (darbs ar pabalstiem, sociālā rehabilitāc.

Andra Pliča

64894881

 

andra.plica@lubana.lv

Sociālā darbiniece (darbs ar ģimenēm ar bērniem, aprūpe mājās)

Vēsma Masa

64894381

20275661

vesma.masa@lubana.lv

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā

Alīna Jelagina

64894181

 

soc.darbinieks@lubana.lv

Vecākā māsa sociālās aprūpes nodaļā un dienas stacionārā

Ilona Bodniece

64894181

 

 

 

Būvvalde

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes vadītāja

Iveta Meļehova

64822374

29422298

buvvalde@cesvaine.lv

pieņem Lubānā katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā no plkst. 10.00 – 12.00

Arhitekte

Silvija Šīre

 

28371721

silvija.sire@cesvaine.lv

Būvinspektors

Andris Garančs

 

29244474

 

 

SIA “Lubānas KP”

SIA “Lubānas KP”

 

64894352

 

lubanaskp@inbox.lv

SIA “Lubānas KP” valdes loceklis

Ilgvars Ivanovs

 

29400264

lubanaskp@inbox.lv

 

Kapsētas pakalpojumi

Lubānas Jauno kapu uzraudze

Ligita Kaļva

 

28306226

 

Visagala kapu uzraugs

Arnis Gavars

 

29871653