Šajā sadaļā ir iespēja uzzināt par visu, kas saistīts ar atkritumu apsaimniekošanu:

 • Sadzīves atkritumu izvešanas tarifu un grafiku;
 • Atkritumu šķirošanu;
 • Veco elektroiekārtu nodošanu;
 • Kompostēšanu mājsaimniecībās.

Pamatojoties uz atklāta konkursa "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Lubānas novada administratīvajā teritorijā", ID Nr. LNP2016/8, rezultātiem, starp SIA "Pilsētvides serviss" un Lubānas novada pašvaldību 2016. gada 18. augustā tika noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā.

Turpmākos 4 gadus SIA "Pilsētvides serviss" nodrošinās atkritumu apsaimniekošanu Lubānas novadā. Informācija par atkritumu apsaimniekotāju Lubānas novada klientiem atrodama ŠEIT.

Sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā, turpmāk pašvaldība varēs noteikt maksu tikai par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, bet Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinās tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kurā būs ietverts arī dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu. Tādējādi kopējo maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk veidos gan pašvaldības, gan sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktais maksājums.  

Sākot ar 01.01.2019. maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek noteikta 19,15 EUR/m3 (ar PVN), kuru veido:

 1. Lubānas novada pašvaldības 26.04.2018. domes sēdē Nr. 4, 14.§ noteiktā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Lubānas novadā par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām EUR 6,31 EUR/m³ (bez PVN) apmērā;
 2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA “AP Kaudzītes” poligonā 2019. gadā – 9,52 EUR/m3 (bez PVN).

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā ir noteikta 19,83 EUR/m3 (ar PVN 21%), iepriekšējo 19,15 EUR/m(ar PVN 21%) vietā.

 

Atkritumu konteineru nodrošina operators bez papildu maksas.

Atkritumu izvešanas grafiks: piektdienas, ņemot vērā līgumā norādīto (1.,2.,3.,4. vai katra piektdiena)

Atkritumu izvešanas dienas Vieta Izvešanas biežums
Katra mēneša 1. un 3. piektdiena Lubānas pilsēta Ja izvešana paredzēta 2 x mēnesī
Katra mēneša 2. piektdiena Lubānas pilsēta Ja izvešana paredzēta 1 x mēnesī
Katra mēneša 4. piektdiena Indrānu pagasts  

Kontakti:

SIA "Pilsētvides serviss" Gulbenes filiāle

Brīvības iela 87C, Gulbene, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00.

Epasts: gulbene@pilsetvide.lv,  lubana@pilsetvide.lv

Tālrunis: +371 25749599; +371 64495050

 

Atkritumu šķirošana:

Lubānas novadā pieejamas vairākas vietas, kur atrodas šķirotu atkritumu laukumi.

LUBĀNĀ:

 • Ozolu ielā 13, Lubānā (netālu no pārtikas veikala);
 • aiz VUGD depo O.Kalpaka ielā 8, Lubānā;
 • pie Sociālās aprūpes centra O.Kalpaka ielā 12, Lubānā;
 • pie dzīvojamās mājas Ozolu ielā 7, Lubānā;
 • pie Lubānas PII "Rūķīši" Brīvības iela 17, Lubānā (pieeja no Jaunās ielas, Lubānā).

MEIRĀNOS:

 • aiz Meirānu stacijas ēkas, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

INDRĀNOS:

 • aiz Indrānu bibliotēkas ēkas, "Baloži", Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Zemāk esošajos attēlos ar sarkanu bultiņu ir atzīmētas vietas, kurās šie laukumi ar konteineriem atrodas.

Lubāna: 

 

Meirāni:

 

Indrāni:

Ko drīkst un ko nedrīkst mest šķiroto atkritumu konteineros:

Veco elektroiekārtu, lielgabarīta atkritumu nodošana:

Ikvienam ir iespēja nodot savas vecās elektropreces, lietotās mēbeles, baterijas, akumulatorus, apgaismes iekārtas, sadzīvē lietotos ķīmijas līdzekļu iepakojumus, azbesta būvniecības atkritumus Lubānā, Latgales ielā 40 (SIA "Lubānas KP" darbnīcu teritorijā) darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, iepriekš sazinoties pa t. 29400264 (Ilgvars Ivanovs). 

Nododot elektroiekārtas otrreizējai pārstrādei, tām ir jābūt neizjauktām, piemēram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram ar kineskopu, datoram ar mātes plati un tamlīdzīgi.

Noderīga informācija par atkritumu šķirošanu pieejama šeit*

Zemāk esošajā attēlā ar sarkanu bultu norādīta vieta, kur var nodot vecās elektropreces.

Kompostēšana mājsaimniecībās:

Plašāka informācija pieejama šeit*

 

Atkritumu izvešana:

Adrese: SIA "Pilsētvides serviss", Brīvības iela 87c, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Tālrunis: +371 25749599; +371 64495050

E-pasts: lubana@pilsetvide.lv