Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde

 

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Tālrunis: 64894434, e-pasts: lubana@madona.lv, mājaslapawww.lubana.lv 

Darba laiks: Pirmdiena 8.00 - 12.30   13.30 - 18.00

                     Otrdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                     Trešdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                     Ceturtdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                     Piektdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 16.30

Kontakti:

Apvienības pārvaldes vadītājs – Tālis Salenieks – 29165733 – talis.salenieks@madona.lv

Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs – Andris Stoļers – 22409640 – andris.stolers@madona.lv

Sabiedrības pārvaldes speciālists – Ivars Bodžs – 26165144 – ivars.bodzs@madona.lv

Lietvede – Sandra Līcīte – 64894434 – sandra.licite@madona.lv

Arhivāre – Lita Almane – 64894091 – lita.zeiere@madona.lv

Informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” redaktore – Ligita Pētersone – 28331185 – ligita.petersone@madona.lv

Sporta pasākumu organizators – Māris Valainis – 26649344 – maris.valainis@madona.lv

Lauku attīstības speciāliste – Astrīda Ikauniece – 28395276 - astrida.ikauniece@madona.lv 

Datu aizsardzības speciālists – Raivis Grūbe – 67419000, 29111416 – raivis@grubesbirojs.lv

Bāriņtiesa – bāriņtiesas locekle Anda Vaska – 25442415 - anda.vaska@madona.lv 

Lubānas jauno kapu uzraudze – Ligita Kaļva – 28306226 

Visagala kapu uzraugs – Arnis Gavars – 29871653 

Madonas novada pašvaldības Finanšu nodaļa

Vecākā grāmatvede (Lubāna) – Ingrīda Logina – 64894388 – ingrida.logina@madona.lv

Grāmatvede (Lubāna) – Līga Birziņa – 64894591 – liga.birzina@madona.lv

Autobusa vadītājs – Jānis Trops – 25567169

 


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Tālrunis: 66954828, 64894091, 

                Klientu apkalpošanas speciāliste - Kristīna Tropa

e-pasts: lubana@pakalpojumucentri.lv, kristina.tropa@madona.lv

              sniegtie pakalpojumi

Darba laiks:  Pirmdiena 8.00 - 12.30   13.30 - 18.00

                      Otrdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                      Trešdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                      Ceturtdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                      Piektdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 16.30

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 - 16.00 Meirānu bibliotēkā pakalpojumus sniedz klientu apkalpošanas speciāliste Lita Almane - t. 64829640 - lita.zeiere@madona.lv

 

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām
izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

 

Lubānas apvienības pārvalde
Norēķinu rekvizīti:
Madonas novada pašvaldība
Reģ. Nr. LV 90000054572 
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X 

 

 

Par norēķinu kontiem maksājumiem par
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI UN ZEMES NOMU

Sakarā ar to, ka Nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksājumi, sākot ar 2022. gadu, tiek ieskaitīti Madonas novada pašvaldībai, saņēmēja rekvizītos jānorāda:  

Madonas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054572 un norēķinu konti: 

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIM:

 LV83UNLA 0050 0167 2574 6 

LV94HABA 0001 4020 4157 6

LV40PARX 0000 2620 6000 2

 

 

 

 

UZMANĪBU SEB BANKAS KLIENTIEM!
Pievērsiet uzmanību, ka maksājumiem par nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomu NORĒĶINU KONTI ir atšķirīgi.

 

 

 

 ZEMES NOMAS
MAKSAI: 

 LV37UNLA 0030 9001 3011 6

LV94HABA 0001 4020 4157 6

LV40PARX 0000 2620 6000 2

 

 

 

 

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.