Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Tālrunis: 64894434, e-pastslubana@madona.lvmājaslapawww.lubana.lv 

Darba laiks: Pirmdiena 8.00 - 12.30   13.30 - 18.00

                     Otrdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                     Trešdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                     Ceturtdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                     Piektdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 16.30

 


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Tālrunis: 66954828, 64894091, 

                Klientu apkalpošanas speciāliste - Kristīna Tropa

e-pastslubana@pakalpojumucentri.lv

              sniegtie pakalpojumi

Darba laiks:  Pirmdiena 8.00 - 12.30   13.30 - 18.00

                      Otrdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                      Trešdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                      Ceturtdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                      Piektdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 16.30

 

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām
izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

 

Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes rekvizīti

Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads LV-4830

Reģ. nr. 40900036734

  

 

AS Swedbank
kods: HABALV22
Konts: LV64HABA0551033331460

 

 

AS SEB banka
kods: UNLALV2X 
Konts:
LV43UNLA0050019786428

 

AS Citadele banka
kods: PARXLV22
Konts: LV37PARX0027131660001


 Tālruņu numuri Lubānas apvienības pārvaldē

 

Vadība

 

Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes vadītājs

Tālis Salenieks

64894044

29165733

talis.salenieks@madona.lv 

 

Amata nosaukums/iestāde

Vārds, uzvārds

Fiksētā tālruņa Nr.

Mobilā tālruņa Nr.

e-pasts/
pieņemšanas laiks

 

 

Lubānas apvienības pārvaldes administrācija

 

Sabiedrības pārvaldes speciālists

Ivars Bodžs

64894941

26165144

ivars.bodzs@madona.lv

Galvenā grāmatvede

Ingrīda Logina

64894388 

 

ingrida.logina@madona.lv 

Grāmatvede

Jolanta Kočāne

64894591

 

jolanta.kocane@madona.lv

Grāmatvede

Līga Birziņa

64894171

 

liga.birzina@madona.lv

Grāmatvede

Daina Nagle

64894591

 

daina.nagle@madona.lv

Kancelejas vadītāja

Sandra Līcīte

64894434

 

sandra.licite@madona.lv  

Arhivārs

Lita
Žeiere

64894091

 

lita.zeiere@madona.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste

Dace Almane

64894491

 

dace.almane@madona.lv

īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs

Andris Stoļers

   

andris.stolers@lubana.lv

Teritorijas uzkopšanas darbu meistars

Guntis Stalbovs

64894491

26110463

guntis.stalbovs@madona.lv

Izdevuma "Lubānas Ziņas" redaktore

Mājaslapa www.lubana.lv

Ligita Pētersone

64820919

28331185

ligita.petersone@madona.lv 

admin@lubana.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mājaslapa 
www.lubana.lv

Renāte Čačka

  22409640

renate.cacka@madona.lv

admin@lubana.lv

Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja

Ilze Kraukle

 

26374962

ilze.kraukle@lubana.lv

Vides dizaina speciāliste

Tamāra Tiltiņa

 

26352423

tamara.tiltina@madona.lv

Sporta pasākumu organizators

Māris Valainis

 

26649344

maris.valainis@lubana.lv

 

Personas datu aizsardzība

 

Personas datu aizsardzības speciālists

Uldis Vītoliņš

 

20384844

Uldis.vitolins@gmail.com

 

Lubānas novada bāriņtiesa

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Anda Vaska

64820920

25442415

barintiesa@lubana.lv
anda.vaska@lubana.lv

 

Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļa

 

Dzimtsarakstu nod. vadītājas p.i.

Sandra Līcīte

64894434

 

dzimts@lubana.lv

 

Lauku attīstības konsultants

 

Lauku attīstības speciāliste

Astrīda Ikauniece

64894491

28395276

astrida.ikauniece@llkc.lv

 

Izglītības iestādes

 

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja

Astrīda Soma

64807532

 

rukisi@madona.lv

Lubānas vidusskolas direktore

Iveta Peilāne

 

29215284

lubana.skola@madona.lv

Lubānas vidusskolas kancelejas vadītāja

Janīna Leice

64860862

 

lubana.skola@madona.lv

Lubānas Mākslas skolas direktore

Rudīte Kolāte

 

26633770

lubana.maksla@madona.lv

 

 Kultūras iestādes

Lubānas kultūras nams –
direktore

Velga Puzule

64894016

26594314

kulturasnams@lubana.lv

Meirānu tautas nams –
vadītāja

Inga Aizsilniece

 

28307998

meiranutn@lubana.lv

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs – vadītāja

Ilze Kraukle

 

26374962

ilze.kraukle@lubana.lv

Lubānas pilsētas bibliotēka –
vadītāja

Inguna Kaņepone

64894281

 

biblio.lubana@lubana.lv

Lubānas pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa – vadītāja 

Biruta Ēķe

64894691

 

biblio.lubana@lubana.lv

Meirānu bibliotēka – vadītāja

Dina Sestule

64829640

 

meiranubibl@lubana.lv

Jaunatnes lietu speciāliste

Elīza Kočāne

 

27860066

jc@lubana.lv

 Lubānas novada sociālais dienests

Lubānas novada sociālā dienesta
direktore

Inese Lībere

64894581

28374760

lubanasvsac@lubana.lv

Direktores vietniece

Vija Bandere

64894381

 

soc.dienests@lubana.lv

Vecākā sociālā darbiniece (darbs ar pabalstiem, sociālā rehabilitāc.

Andra Pliča

64894881

 

andra.plica@lubana.lv

Sociālā darbiniece (darbs ar ģimenēm ar bērniem, aprūpe mājās)

Vēsma Masa

64894381

20275661

vesma.masa@lubana.lv

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā

Alīna Jelagina

64894181

 

soc.darbinieks@lubana.lv

Vecākā māsa sociālās aprūpes nodaļā un dienas stacionārā

Ilona Bodniece

64894181

 

 

 
Būvvalde

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes vadītāja

Iveta Meļehova

64822374

29422298

buvvalde@cesvaine.lv

pieņem Lubānā katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā no plkst. 10.00 – 12.00

Arhitekte

Silvija Šīre

 

28371721

silvija.sire@cesvaine.lv

Būvinspektors

Andris Garančs

 

29244474

 

 
SIA “Lubānas KP”

SIA “Lubānas KP”

 

64894352

 

lubanaskp@inbox.lv

SIA “Lubānas KP” valdes loceklis

Ilgvars Ivanovs

 

29400264

lubanaskp@inbox.lv

 

Kapsētas pakalpojumi

Lubānas Jauno kapu uzraudze

Ligita Kaļva

 

28306226

 

Visagala kapu uzraugs

Arnis Gavars

 

29871653

 

 

 

 

Jaunākie notikumi

18
Okt
Meirānu Tautas namā
Madonas novada pašvaldība 2021. gada 17. augustā pieņēma lēmumu Madonas novada Lubānas pilsētā un Indrānu pagasta teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas

19
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Madonas novada pašvaldība 2021. gada 17. augustā pieņēma lēmumu Madonas novada Lubānas pilsētā un Indrānu pagasta teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas