Finanšu un attīstības komiteja (mēneša 3. otrdiena plkst.10:00):
 1. Agris Lungevičs
 2. Gunārs Ikaunieks
 3. Valda Kļaviņa
 4. Rūdolfs Preiss
 5. Gatis Teilis
 6. Aigars Šķēls
 7. Guntis Klikučs
 8. Māris Olte
 9. Zigrīds Gora
 10. Aivis Masaļskis
 11. Iveta Peilāne
 12. Andrejs Ceļapīters
 13. Kaspars Udrass
 14. Artūs Grandāns
 15. Artūrs Čačka
 16. Andris Dombrovskis
 17. Vita Robalte
 18. Sandra Maksimova
 19. Andris Sakne

Izglītības un jaunatnes lietu komiteja (mēneša 2. ceturtdiena plkst.14:00):

 1. Rūdolfs Preiss
 2. Valda Kļaviņa - komitejas priekšsēdētāja
 3. Māris Olte
 4. Andrejs Ceļapīters
 5. Artūrs Grandāns
 6. Zigfrīds Gora - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 7. Iveta Peilāne
 8. Artūrs Čačka
 9. Sandra Maksimova

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (mēneša 2. trešdiena plkst.14:00):

 1. Rūdolfs Preiss
 2. Gatis Teilis
 3. Aigars Šķēls
 4. Kaspars Udrass
 5. Aivis Masaļskis
 6. Zigfrīds Gora - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 7. Artūrs Čačka
 8. Vita Robalte
 9. Andris Sakne - komitejas priekšsēdētājs

Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komiteja (mēneša 2. trešdiena plkst.10:00):

 1. Māris Olte
 2. Gunārs Ikaunieks
 3. Aigars Šķēls - komitejas priekšsēdētājs
 4. Guntis Klikučs
 5. Kaspars Udrass
 6. Aivis Masaļskis
 7. Andris Dombrovskis - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 8. Vita Robalte
 9. Andris Sakne

Kultūras un sporta komiteja (mēneša 2. ceturtdiena plkst.10:00):

 1. Gatis Teilis - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 2. Gunārs Ikaunieks
 3. Guntis Klikučs
 4. Valda Kļaviņa
 5. Artūrs Grandāns - komitejas priekšsēdētājs
 6. Andrejs Ceļapīters
 7. Andris Dombrovskis
 8. Sandra Maksimova
 9. Iveta Peilāne

Jaunākie notikumi

18
Okt
Meirānu Tautas namā
Madonas novada pašvaldība 2021. gada 17. augustā pieņēma lēmumu Madonas novada Lubānas pilsētā un Indrānu pagasta teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas

19
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Madonas novada pašvaldība 2021. gada 17. augustā pieņēma lēmumu Madonas novada Lubānas pilsētā un Indrānu pagasta teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas