Tāpat kā daudzviet Latvijā, arī Lubānā tiek domāts par vizuālo noformējumu. 

Vēl Lubānas novada pēdējā sasaukuma deputāti lēma par vimpeļu ar Lubānas pilsētas simboliku iegādi.

21. jūlijā Lubānā tika uzstādīti 65 šādi vimpeļi.

 

Jaunākie notikumi

25
Sep
Lubānas pilsētas klubā
Ieejas maksa - 3 EUR

25
Sep
Lubānas jaunajos kapos