Ar 1.jūliju pašreizējie Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novadi tika apvienoti, veidojot vienu Madonas novadu. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija Madonas novada administratīvajā teritorijā ietilpst teritoriālās iedalījuma vienības - Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Cesvaines pilsēta, Dzelzavas pagasts, Ērgļu pagasts, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Lubānas pilsēta, Ļaudonas pagasts, Madonas pilsēta, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Vestienas pagasts.‌‌

Līdz ar reformu, beidza pastāvēt Lubānas novads. Šī gada 2. jūlija Madonas novada domes sēdē tika nolemts izveidot Madonas novada pašvaldības iestādi "Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde". Tika apstiprināts jauns iestādes nolikums. 

Lubānā esošās institūcijas turpina darbu ierastajā kārtībā arī pēc 1.jūlija. Līdz gada beigām ir paredzēta atsevišķu institūciju reorganizācija un visu pašvaldību saistošo noteikumu pielīdzināšana.

Atgādinām, ka šajā pārejas posmā spēkā ir visi pašreizējo novadu saistošie noteikumi, tas attiecas arī uz maksas pakalpojumiem un pabalstiem, kā arī pašlaik apstiprinātie normatīvie akti, kuros noteikti pabalstu apmēri.

Par Lubānas apvienības pārvaldes vadītāju 6. jūlija kļuva Tālis Salenieks (telefons 29165733, e-pasts talis.salenieks@madona.lv).

Saziņai ar pārvaldi aicinām izmantot: tālruni  64894434 vai e-pastu lubana@madona.lv.

Jaunākie notikumi

25
Sep
Lubānas pilsētas klubā
Ieejas maksa - 3 EUR

25
Sep
Lubānas jaunajos kapos