Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz neapgūtu un neremontētu telpu Lubānas novada Indrānu pagasta “Baložos” 326,9 m2 platībā nomu. Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7058 004 0128, ēkas kadastra apzīmējums 70580040128001, lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšana. Pieteikums jāiesniedz pa pastu vai klientu apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lubānā līdz 2021. gada 26. aprīlim plkst. 10.00,

Nomas nosacījumi:

  • nomas maksa mēnesī: 0,09 euro/m2;

  • nomas termiņš: līdz 12 gadiem.

Pieteikumā jāizsaka piekrišana nomas nosacījumiem un paredzamā darbība nomas telpās.
Ja uz nedzīvojamo telpu nomu piesakās divi vai vairāk pretendentu, to starpā tiek rīkota nomas tiesību izsole, kur izsoles sākumcena – izsludinātā nomas maksa mēnesī. 

Tālr. informācijai 64894941

Jaunākie notikumi

17
Mai
Lubānas pilsētas klubā
2021. gada 17. maijā no plkst. 9.00 – 12.00 DONORU DIENA Lubānas pilsētas klubā (Tilta ielā 14).

06
Jūl
Otrdien, 6. jūlijā (pārcelts no 2. jūlija), Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas