Sakarā ar to, ka Lubānas novada pašvaldība, kā ielu tirdzniecības organizators, nespēj nodrošināt prasību, kas noteiktas 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ievērošanu, ielu tirdzniecības atļaujas netiek izsniegtas.

Lubānas novada pašvaldībā ielu tirdzniecība atļauta Oskara Kalpaka ielas - 4 iekšpagalmā (laukumiņā pie Lubānas pilsētas kluba). Jāpiebilst, ka ielu tirgotāji šo pašvaldības noteikto tirgošanās vietu ļoti reti kad izmanto, ignorē, pārsvarā izvietojot savu preci gar veco kapu malu.

Pašvaldībā nav atbildīgās personas, kas atrastos un organizētu drošības pasākumu īstenošanu ielu tirdzniecības organizēšanas vietā. Ielu tirdzniecības organizēšanas vieta nav fiziski norobežota (starp tirdzniecības vietām jānodrošina vismaz 2 metru attālums). Līdz ar to pašvaldība nespēj nodrošināt kontroli, lai nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos vai drūzmēšanos.

Šodienas apstākļos, kad jāievēro epidemioloģiskie drošības pasākumi, nevar izslēgt iespēju, ka tirdzniecības vietā var atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Tāpat pašvaldība nevar nodrošināt pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus tirdzniecības vietā. 

Lai ievērotu un nodrošinātu Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 noteiktās prasības, pašvaldībai būtu jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma un jāpieņem darbinieks, kas kontrolē visu šobrīd nepieciešamo procedūru darbību.

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, ielu tirdzniecība atkal varēs notikt.
Saudzēsim sevi!

 

Jaunākie notikumi

21
Jūn
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

21
Jūn
Upes mala estrādes rajonā

23
Jūn
Radīsim svētku sajūtu sev un citiem! Krāšņāk izrotātās automašīnas īpašnieku gaida Līgo un Jāņu dienai atbilstoša balva! Lai zaļām un jautrām domām pildītas svētku dienas!