Nod.maks.reģ.Nr. 40008174329

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12-15, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: +317 2837460

E-pasts: saul.rits@inbox.lv

Dibināšanas datums: 2011.gada 2.martā protokols Nr.1, Lubānā

Reģistrēšanas datums uzņēmumu reģistrā: 11.03.2011. reģistrācijas apliecība Nr.B 010916, izdota Jēkabpilī

Biedrības mērķi:

  • Sniegt sociālos, veselības, apmācības, sadzīves, atpūtas, naktsmītnes, transporta, apbedīšanas un ēdināšanas pakalpojumus;
  • Veidot pārrobežu sadarbību;
  • Biedrībai ir tiesības arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.

Biedrības uzdevumi:

  • Piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzekļus un projektu realizācija;
  • Gūt pašvaldības finansiālu atbalstu;
  • Piesaistīt sponsorus un ziedotājus;
  • Piesaistīt brīvprātīgo darbu veicējus;
  • Apzināt un veidot atbalsta grupas dažādām mērķauditorijām;
  • Pārņemt citu organizāciju pieredzi;
  • Augstas kvalifikācijas speciālistu apmācība un piesaiste.

Valdes locekļi:

Amats Vārds, uzvārds Amatā stāšanās datums
Valdes priekšsēdētāja Inese LĪBERE 02.03.2011.
Valdes locekle Vija Bandere 02.03.2011.
Valdes locekle Andra Pliča 02.03.2011.

 

 

 

 

 

 

Biedrības izvirzīto mērķu sasniegšanai 2011. gadā tika īstenots ELFLA projekts "Sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu ieviešana Lubānas novadā" (turpmāk - projekts) par kopējo summu Ls 6 419. Projekta rezultātā iegādātas nepieciešamās iekārtas: veļas mazgājamās mašīnas un veļas žāvētāji, kā arī veikta dušas telpu labiekārtošana.

Biedrības attīstības perspektīvas – paplašināt dažāda veida sociālās palīdzības, apmācības un aprūpes iespējas Lubānas novadā, kā arī citu novadu iedzīvotājiem. Atbalsta centra jaunajām māmiņām un ģimenēm ar bērniem līdz skolas vecumam, jauniešu klubiņa izveide, atbalsta grupu veidošana atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām, kā arī speciālistu apmācība darbam ar mērķauditorijām, labdarība, brīvprātīgais darbs.

Biedrības "Saulains rīts" valdes priekšsēdētāja Inese Lībere

Jaunākie notikumi

01
Okt
Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14 vēlēšanu iecirknis Nr. 656
Madonas novada Lubānas vēlēšanu iecirknis Nr. 656LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBSTilta iela 14, Lubāna, Madonas nov. Iecirkņa darba

01
Okt
Lubānas centrā
Laipni aicināti pircēji un pārdevēji!

01
Okt
Visagala kapsēta
Svecīšu vakars Indrānu pagasta Visagala kapos 1. oktobrī plkst. 18.00.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.